Wydrukuj tę stronę
czwartek, 03 styczeń 2019 09:25

Zmiany w podlaskich WORD

Napisane przez RED
Fot. Marcin Nawrocki Fot. Marcin Nawrocki

Zarząd województwa, na ostatnim w minionym roku posiedzeniu, tj. 31 grudnia 2018 zdecydował o odwołaniu ze stanowiska dyrektorów trzech Wojewódzkich O środków Ruchu Drogowego: w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.

Zarząd uzasadnił swoją decyzję niezadowalającą dynamiką rozwoju ośrodków, zwłaszcza w zakresie dotychczasowych i planowanych inwestycji a także spadkiem przychodów we wszystkich trzech placówkach.
Powyższa uchwała została podjęta zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie województwa (art. 41 ust. 2 pkt 6, w którym czytamy, iż do zadań zarządu województwa należy w szczególności: „kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym zatrudnianie i zwalnianie kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych” ) a także zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym ( art.118 ust. 2 - „Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez zarząd województwa.” ).

Nowi szefowie podlaskich WORD będą powołani w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Do tego czasu placówkami zarządzać będą obecni zastępcy dyrektorów.

 

Źródło: Wrota Podlasia /Art