• 1
  • 2
  • 3
czwartek, 03 styczeń 2019 12:42

Przeludnienie mieszkań w Augustowie

Napisane przez KR
Źródło: pixabay.com Źródło: pixabay.com

Według danych Eurostatu 41 proc. mieszkańców Polski żyje w przeludnionych mieszkaniach, a jak sprawa ta wygląda w Augustowie?

Można sprawdzić to na podstawie takiego wskaźnika jak liczba mieszkań na 1000 mieszkańców - średnia dla całej Unii Europejskiej wynosi 435 mieszkań na 1000 osób, średnia dla Polski 376 mieszkań na 1000 osób, zaś dla Augustowa 365 mieszkań na 1000 osób, zatem średnia dla miasta jest niższa od średniej dla kraju tak, więc dane te wskazują na to, iż w Augustowie więcej niż 41 proc. mieszkańców żyje w przeludnionych mieszkaniach. Ponadto, średnia przeciętna użytkowa mieszkania w Augustowie wynosi 71,6 m², - dla kraju 74 m², przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę 26,1 m² - dla kraju 27,8 m², liczba osób na 1 mieszkanie 2,74 – dla kraju 2,66.

A jak wygląda wyposażenie zasobu mieszkaniowego miasta w takie instalacje techniczno-sanitarne jak łazienka, wodociąg i ustęp spłukiwany? Okazuje się, że w naszym mieście ok. 1 tys. osób nie ma dostępu do wodociągu, 4,1 proc. mieszkań nie posiada łazienki (453 mieszkania) a 2,7 proc. ustępu spłukiwanego (293 mieszkania) a z kanalizacji korzysta 90,6 proc. mieszkańców miasta. Całkowity zasób mieszkaniowy Augustowa wynosi 11 047 mieszkania i jak widać nie do końca jest on zasobem zadbanym.

Miasto może być pogrążone w kryzysie demograficznym wskazującym na wyludnianie się i jednocześnie posiadać przeludniony zasób mieszkaniowy, który paradoksalnie staje się jedną z podstawowych przyczyn wyludniania się, gdyż zazwyczaj młodzi mieszkańcy miasta w związku z brakiem mieszkań opuszczają je, poszukując innych i lepszych miejsc do życia. Zjawisko to jest charakterystyczna dla wszystkich polskich miast wyludniających się.

Dawid Kański

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot