• 1
  • 2
  • 3
  • 4
poniedziałek, 07 styczeń 2019 18:37

Dopłata do wymiany pieców

Napisane przez RED

Burmistrz Augustowa ogłasza uzupełniający nabór deklaracji o dofinansowanie do wymiany pieców w zakresie projektu ,,Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do wymiany pieców węglowych poprzez zakup i montaż instalacji kotłów na biomasę – pellet i 1 kotła olejowego Firmy Kostrzewa (Mini Bio Luxury, Twin Bio Luxury, Midi Bio Luxury, Vaillant).

Zapraszamy do składania wstępnych deklaracji do 11.01.2019 do godz. 12.00. Deklaracje należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów.

Deklaracje mogą składać osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania zgłaszanym do projektu budynkiem mieszkalnym nieprzekraczającym 300 m2 położonym w granicach administracyjnych Augustowa, nie posiadające zobowiązań finansowych wobec Augustowa, nie prowadzące działalności gospodarczej w danym budynku.
Mieszkaniec zobowiązuje się do pokrycia wkładu własnego, na który składa się 35% wartości modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. likwidacji indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych oraz zastąpienie ich źródłami o wyższej sprawności z wyłączeniem montażu pieców węglowych wraz z należnym podatkiem VAT wyliczonym zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju z dnia 30/10/2017 r. (nr pisma DKF-IV.7517.142.2017.DK.).

Złożenie deklaracji nie jest tożsame z udziałem w projekcie. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, deklaracje będą klasyfikowane zgodnie z terminem wpływu, pożądaną mocą pieca oraz jak najwyższym poziomem redukcji emisji CO2 w wyniku montażu instalacji. Wszystkie złożone deklaracje zostaną poddane weryfikacji. O zakwalifikowaniu do projektu będziemy informować mieszkańców telefonicznie. Montaż kotłów odbywać się będzie w miesiacach luty- marzec 2019 roku. Montaże następować będą w uzgodnionych z mieszkańcami terminach.

Druk deklaracji dostępny w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie.
Wszelkich informacji udzielają pracownicy Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Funduszy Zewnętrznych, tel. 87 643 80 61, 532 364 013.

Koszt finansowy udziału w projekcie przedstawia się następująco:

Instalacja
Kwota wkładu mieszkańca 35% netto kosztów instalacji z projektu plus VAT od całości

Zakup i montaż niezbędnej infrastruktury służącej wytwarzaniu energii cieplnej (kocioł na biomasę - pellet o mocy 10 kW) na potrzeby budynków mieszkalnych z terenu Miasta Augustów
5 978,24 zł
Zakup i montaż niezbędnej infrastruktury służącej wytwarzaniu energii cieplnej (kocioł na biomasę - pellet o mocy 12 kW) na potrzeby budynków mieszkalnych z terenu Miasta Augustów
6 149,04 zł
Zakup i montaż niezbędnej infrastruktury służącej wytwarzaniu energii cieplnej (kocioł na biomasę - pellet o mocy 15 kW) na potrzeby budynków mieszkalnych z terenu Miasta Augustów
6 149,04 zł
Zakup i montaż niezbędnej infrastruktury służącej wytwarzaniu energii cieplnej (kocioł na biomasę - pellet o mocy 16 kW) na potrzeby budynków mieszkalnych z terenu Miasta Augustów
6 533,36 zł
Zakup i montaż niezbędnej infrastruktury służącej wytwarzaniu energii cieplnej (kocioł na biomasę - pellet o mocy 20 kW) na potrzeby budynków mieszkalnych z terenu Miasta Augustów
6 661,46 zł
Zakup i montaż niezbędnej infrastruktury służącej wytwarzaniu energii cieplnej (kocioł na biomasę - pellet o mocy 24 kW) na potrzeby budynków mieszkalnych z terenu Miasta Augustów
7 131,19 zł
Zakup i montaż niezbędnej infrastruktury służącej wytwarzaniu energii cieplnej (kocioł na biomasę - pellet o mocy 25 kW) na potrzeby budynków mieszkalnych z terenu Miasta Augustów
7 131,19 zł
Zakup i montaż niezbędnej infrastruktury służącej wytwarzaniu energii cieplnej (kocioł na biomasę - pellet o mocy 28 kW) na potrzeby budynków mieszkalnych z terenu Miasta Augustów
7 131,19 zł
Zakup i montaż niezbędnej infrastruktury służącej wytwarzaniu energii cieplnej (kocioł na biomasę - pellet o mocy 38 kW) na potrzeby budynków mieszkalnych z terenu Miasta Augustów
9 394,38 zł
Zakup i montaż niezbędnej infrastruktury służącej wytwarzaniu energii cieplnej (kocioł olejowy o mocy 20 kW) na potrzeby budynków mieszkalnych z terenu Miasta Augustów
8 027,92 zł

Urząd Miejski w Augustowie

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DANBUS
Zakład stolarski
Foto Bajka - Lustra
Foto Bajka - Fotograf
Opał klasy PREMIUM
Tepete - Auto zastępcze
Biuro Rachunkowe
GENERALI
Drewno opałowe
Weterynarz