• 1
  • 2
  • 3
poniedziałek, 07 styczeń 2019 18:37

Dopłata do wymiany pieców

Napisane przez RED

Burmistrz Augustowa ogłasza uzupełniający nabór deklaracji o dofinansowanie do wymiany pieców w zakresie projektu ,,Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do wymiany pieców węglowych poprzez zakup i montaż instalacji kotłów na biomasę – pellet i 1 kotła olejowego Firmy Kostrzewa (Mini Bio Luxury, Twin Bio Luxury, Midi Bio Luxury, Vaillant).

Zapraszamy do składania wstępnych deklaracji do 11.01.2019 do godz. 12.00. Deklaracje należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów.

Deklaracje mogą składać osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania zgłaszanym do projektu budynkiem mieszkalnym nieprzekraczającym 300 m2 położonym w granicach administracyjnych Augustowa, nie posiadające zobowiązań finansowych wobec Augustowa, nie prowadzące działalności gospodarczej w danym budynku.
Mieszkaniec zobowiązuje się do pokrycia wkładu własnego, na który składa się 35% wartości modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. likwidacji indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych oraz zastąpienie ich źródłami o wyższej sprawności z wyłączeniem montażu pieców węglowych wraz z należnym podatkiem VAT wyliczonym zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju z dnia 30/10/2017 r. (nr pisma DKF-IV.7517.142.2017.DK.).

Złożenie deklaracji nie jest tożsame z udziałem w projekcie. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, deklaracje będą klasyfikowane zgodnie z terminem wpływu, pożądaną mocą pieca oraz jak najwyższym poziomem redukcji emisji CO2 w wyniku montażu instalacji. Wszystkie złożone deklaracje zostaną poddane weryfikacji. O zakwalifikowaniu do projektu będziemy informować mieszkańców telefonicznie. Montaż kotłów odbywać się będzie w miesiacach luty- marzec 2019 roku. Montaże następować będą w uzgodnionych z mieszkańcami terminach.

Druk deklaracji dostępny w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie.
Wszelkich informacji udzielają pracownicy Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Funduszy Zewnętrznych, tel. 87 643 80 61, 532 364 013.

Koszt finansowy udziału w projekcie przedstawia się następująco:

Instalacja
Kwota wkładu mieszkańca 35% netto kosztów instalacji z projektu plus VAT od całości

Zakup i montaż niezbędnej infrastruktury służącej wytwarzaniu energii cieplnej (kocioł na biomasę - pellet o mocy 10 kW) na potrzeby budynków mieszkalnych z terenu Miasta Augustów
5 978,24 zł
Zakup i montaż niezbędnej infrastruktury służącej wytwarzaniu energii cieplnej (kocioł na biomasę - pellet o mocy 12 kW) na potrzeby budynków mieszkalnych z terenu Miasta Augustów
6 149,04 zł
Zakup i montaż niezbędnej infrastruktury służącej wytwarzaniu energii cieplnej (kocioł na biomasę - pellet o mocy 15 kW) na potrzeby budynków mieszkalnych z terenu Miasta Augustów
6 149,04 zł
Zakup i montaż niezbędnej infrastruktury służącej wytwarzaniu energii cieplnej (kocioł na biomasę - pellet o mocy 16 kW) na potrzeby budynków mieszkalnych z terenu Miasta Augustów
6 533,36 zł
Zakup i montaż niezbędnej infrastruktury służącej wytwarzaniu energii cieplnej (kocioł na biomasę - pellet o mocy 20 kW) na potrzeby budynków mieszkalnych z terenu Miasta Augustów
6 661,46 zł
Zakup i montaż niezbędnej infrastruktury służącej wytwarzaniu energii cieplnej (kocioł na biomasę - pellet o mocy 24 kW) na potrzeby budynków mieszkalnych z terenu Miasta Augustów
7 131,19 zł
Zakup i montaż niezbędnej infrastruktury służącej wytwarzaniu energii cieplnej (kocioł na biomasę - pellet o mocy 25 kW) na potrzeby budynków mieszkalnych z terenu Miasta Augustów
7 131,19 zł
Zakup i montaż niezbędnej infrastruktury służącej wytwarzaniu energii cieplnej (kocioł na biomasę - pellet o mocy 28 kW) na potrzeby budynków mieszkalnych z terenu Miasta Augustów
7 131,19 zł
Zakup i montaż niezbędnej infrastruktury służącej wytwarzaniu energii cieplnej (kocioł na biomasę - pellet o mocy 38 kW) na potrzeby budynków mieszkalnych z terenu Miasta Augustów
9 394,38 zł
Zakup i montaż niezbędnej infrastruktury służącej wytwarzaniu energii cieplnej (kocioł olejowy o mocy 20 kW) na potrzeby budynków mieszkalnych z terenu Miasta Augustów
8 027,92 zł

Urząd Miejski w Augustowie

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot