• 1
  • 2
  • 3
czwartek, 10 styczeń 2019 11:37

Burmistrz Mirosław Karolczuk zawiadamia prokuraturę

Napisane przez RED

Dzisiejsza konferencja prasowa w Urzędzie Miejskim w Augustowie została zwołana w celu poinformowania o nieprawidłowościach w postępowaniach przetargowych prowadzonych przez Miasto Augustów w okresie od sierpnia do listopada 2018.

Podczas konferencji burmistrz Mirosław Karolczuk oznajmił, że urzędnicy przejmujący obowiązki związane z prowadzeniem zamówień publicznych, podczas przygotowywania umów wykryli szereg poważnych nieprawidłowości w procedurach przetargowych i poinformowali go pisemnie, że w najważniejszych dokumentach przetargowych brakuje wymaganych prawem podpisów urzędującego wówczas Wojciecha Walulika, a w ich miejsce umieszczone są nieznanego pochodzenia imitacje. Na dzień dzisiejszy wątpliwości dotyczą 8 postępowań.

Burmistrz Mirosław Karolczuk oświadczył, że w zaistniałej sytuacji prawo zobowiązuje go do niezwłocznego zawiadomienia organów ścigania. Jednocześnie nie może on zaciągać w imieniu miasta zobowiązań wynikających z nieprawidłowo przeprowadzonych postępowań, a część przygotowanych umów nie może być teraz zgodnie z prawem zawarta.

Sytuację ocenił jako skandaliczną i kryzysową, gdyż dotknie ona bezpośrednio między innymi mieszkańców korzystających z programu wymiany pieców. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami część postępowań będzie wymagała powtórzenia. Mirosław Karolczuk zadeklarował, że zrobi wszystko, aby uratować prowadzone przez miasto projekty i ochronić mieszkańców przed negatywnymi skutkami nieprawidłowości. Do mieszkańców uczestniczących w projektach jeszcze dziś zostaną skierowane konkretne informacje.

Postępowania przetargowe, w których wykryto naruszenia dotyczą wspomnianej już wymiany pieców i palenisk węglowych, ale też takich realizacji jak budowa kładek pieszo - rowerowych, budowa instalacji odnawialnych źródeł energii czy przebudowa ulicy Lipowej w ramach zadania pn.: „Rozwój sieci dróg miejskich – budowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Lipowej, Klubowej. Rozwój sieci dróg miejskich – budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie.

Ze strony zebranych dziennikarzy padło pytanie dotyczące możliwości pozostawienia postępowań bez obecnej ingerencji w ich zawartość. Według burmistrza Mirosława Karolczuka, pominięcie obecnych wątpliwości mogłoby w przyszłości przynieść dla miejskich finansów poważne konsekwencje związane z ryzykiem konieczności zwrotów dofinansowań wraz z odsetkami.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot