• 1
  • 2
  • 3
  • 4
czwartek, 10 styczeń 2019 11:37

Burmistrz Mirosław Karolczuk zawiadamia prokuraturę

Napisane przez RED

Dzisiejsza konferencja prasowa w Urzędzie Miejskim w Augustowie została zwołana w celu poinformowania o nieprawidłowościach w postępowaniach przetargowych prowadzonych przez Miasto Augustów w okresie od sierpnia do listopada 2018.

Podczas konferencji burmistrz Mirosław Karolczuk oznajmił, że urzędnicy przejmujący obowiązki związane z prowadzeniem zamówień publicznych, podczas przygotowywania umów wykryli szereg poważnych nieprawidłowości w procedurach przetargowych i poinformowali go pisemnie, że w najważniejszych dokumentach przetargowych brakuje wymaganych prawem podpisów urzędującego wówczas Wojciecha Walulika, a w ich miejsce umieszczone są nieznanego pochodzenia imitacje. Na dzień dzisiejszy wątpliwości dotyczą 8 postępowań.

Burmistrz Mirosław Karolczuk oświadczył, że w zaistniałej sytuacji prawo zobowiązuje go do niezwłocznego zawiadomienia organów ścigania. Jednocześnie nie może on zaciągać w imieniu miasta zobowiązań wynikających z nieprawidłowo przeprowadzonych postępowań, a część przygotowanych umów nie może być teraz zgodnie z prawem zawarta.

Sytuację ocenił jako skandaliczną i kryzysową, gdyż dotknie ona bezpośrednio między innymi mieszkańców korzystających z programu wymiany pieców. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami część postępowań będzie wymagała powtórzenia. Mirosław Karolczuk zadeklarował, że zrobi wszystko, aby uratować prowadzone przez miasto projekty i ochronić mieszkańców przed negatywnymi skutkami nieprawidłowości. Do mieszkańców uczestniczących w projektach jeszcze dziś zostaną skierowane konkretne informacje.

Postępowania przetargowe, w których wykryto naruszenia dotyczą wspomnianej już wymiany pieców i palenisk węglowych, ale też takich realizacji jak budowa kładek pieszo - rowerowych, budowa instalacji odnawialnych źródeł energii czy przebudowa ulicy Lipowej w ramach zadania pn.: „Rozwój sieci dróg miejskich – budowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Lipowej, Klubowej. Rozwój sieci dróg miejskich – budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie.

Ze strony zebranych dziennikarzy padło pytanie dotyczące możliwości pozostawienia postępowań bez obecnej ingerencji w ich zawartość. Według burmistrza Mirosława Karolczuka, pominięcie obecnych wątpliwości mogłoby w przyszłości przynieść dla miejskich finansów poważne konsekwencje związane z ryzykiem konieczności zwrotów dofinansowań wraz z odsetkami.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DANBUS
Foto Bajka - Fotograf
MIRAD - Bar przy kominku
Opał klasy PREMIUM
Zakład stolarski
Drewno opałowe
Tepete - Auto zastępcze
GENERALI
Biuro Rachunkowe
Weterynarz