• 1
  • 2
sobota, 12 styczeń 2019 19:51

Z Wigrami w tytule

Napisane przez RED
Nona1237 [CC BY-SA 3.0 pl (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en)], from Wikimedia Commons Nona1237 [CC BY-SA 3.0 pl (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en)], from Wikimedia Commons

Wigierski Park Narodowy, we współpracy ze szkołami, zaprasza uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych Suwalszczyzny do udziału w konkursie plastycznym z okazji 30-lecia utworzenia WPN.

Tematem prac mają być wyróżniające się walory przyrodnicze i krajobrazowe WPN, utrwalone w malarstwie, grafice lub rysunku. Prace mogą być wykonane dowolną techniką (niedopuszczalne są fotografie, makiety, rzeźby, płaskorzeźby i inne formy przestrzenne). Każda praca powinna być oprawiona w passe-partout (papierową lub tekturową ramkę). Pożądany format to A4.

Konkurs składa się z dwóch etapów – szkolnego i konkursu finałowego. Pierwszy etap to wstępna ocena prac w szkołach, w wyniku której nastąpi wybór maksymalnie 3 najlepszych prac z danej klasy, grupy lub zespołu. Wybrane prace należy złożyć lub przesłać na adres: Muzeum Wigier im. Alfreda Lityńskiego w Starym Folwarku, 16-402 Suwałki z dopiskiem „Konkurs plastyczny” do dnia 31 stycznia 2019 r. Prace powinny być opatrzone na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora, numerem telefonu kontaktowego i adresem szkoły. Warunkiem dopuszczenia pracy do konkursu finałowego jest dołączenie podpisanej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgody na wykorzystanie wizerunku oraz oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych.

Prace plastyczne będą rozpatrywane w dwóch kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas VI - VIII szkół podstawowych,
- uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Komisja powołana przez Wigierski Park Narodowy pod okiem specjalistów oceni prace pod względem artystycznym i wytypuje w każdej kategorii nagrodę główną i 5 wyróżnień. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 14 lutego 2019 r. w Muzeum Wigier w Starym Folwarku. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe, a ich dzieła zostaną opublikowane w kwartalniku „Wigry” i w witrynie internetowej Wigierskiego Parku Narodowego. Jedna z prac zostanie wydana w formie pocztówki promującej WPN. Sponsorem tego wydawnictwa będzie portal Smaczne podróże.

Więcej informacji na stronie WPN

 

Źródło: www.wrotapodlasia.pl

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.