• 1
  • 2
  • 3
wtorek, 22 styczeń 2019 11:36

Podlaskie jednym z najbezpieczniejszych województw

Napisane przez KR
Źródło: podlaska.policja.gov.pl Źródło: podlaska.policja.gov.pl

Przedstawienie stanu bezpieczeństwa w województwie, omówienie efektów pracy policjantów garnizonu podlaskiego za rok ubiegły oraz plany na najbliższe 12 miesięcy – to główne zagadnienia dzisiejszej odprawy, której gospodarzem był Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan nadinspektor Daniel Kołnierowicz. W naradzie służbowej uczestniczyli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński oraz Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Paszkowski.

Dnia 21 stycznia 2019 roku, w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, odbyła się doroczna odprawa podsumowująca wyniki pracy podlaskiej Policji za rok 2018. W spotkaniu uczestniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński oraz Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Paszkowski. Oprócz kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, w spotkaniu udział wzięli: szefowie podlaskich służb mundurowych, komendanci miejscy oraz powiatowi Policji województwa i naczelnicy wydziałów KWP w Białymstoku. Ponadto przedstawiciele: władz rządowych, samorządowych, wymiaru sprawiedliwości, NSZZ Policjantów, duchowieństwa.

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan nadinspektor Daniel Kołnierowicz przywitał zaproszonych gości i ocenił efektywność działań Policji podlaskiego garnizonu w 2018 roku oraz przedstawił priorytety i zadania, jakie stoją przed formacją w nowym 2019 roku. Następnie głos zabrał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, który podsumował osiągnięcia minionego roku i ocenił go jako dobry dla Policji oraz bezpieczeństwa państwa i obywateli. Podziękowania za rok kolejny służby na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców województwa, na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku nadinspektora Daniela Kołnierowicza złożył Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Paszkowski.

Przestępczość

W 2018 roku na terenie województwa podlaskiego odnotowano spadek przestępczości w kategoriach przestępstw odbieranych jako najbardziej uciążliwe społecznie. Liczba wszczętych postępowań przygotowawczych wyniosła 5035 i była niższa o 132 w porównaniu z rokiem 2017. Przy czym wzrósł wskaźnik wykrywalności do poziomu 43%. (40,6% w roku 2017).

Bezpieczeństwo na podlaskich drogach

W 2018 roku na drogach województwa podlaskiego nastąpił spadek liczby wypadków drogowych z 697 w roku 2017 do 668 odnotowanych w minionym roku. W analizowanym okresie czasu także mniej zginęło na naszych drogach – 101 osób (w roku 2017 – 114 osób). Natomiast liczba osób rannych wyniosła 768 (806 – w 2017 r.).

Przywracanie posterunków i modernizacja podlaskiej Policji

Z końcem 2018 roku w województwie podlaskim funkcjonowało 36 posterunków Policji. Proces reaktywacji posterunków będzie kontynuowany w dalszym ciągu.

Systematycznie modernizowano także policyjną flotę, poprawiając tym samym warunki służby funkcjonariuszy, co z pewnością miało wpływ na zwiększenie skuteczności działań oraz wzmocniło poczucie bezpieczeństwa wśród obywateli.

Doposażenie jednostek Policji województwa podlaskiego w sprzęt transportowy w roku 2018 przedstawia się następująco: z Komendy Głównej Policji otrzymano 44 samochody oznakowane i nieoznakowane. Z dofinansowaniem jednostek samorządu terytorialnego i KGP zakupiono 17 samochodów oznakowanych  i nieoznakowanych. We własnym zakresie zakupiono 11 samochodów.

Osiągnięcia podlaskich policjantów na arenie ogólnokrajowej:

W finale XXV Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku”:

- I miejsce w klasyfikacji generalnej, II miejsce w klasyfikacji drużynowej

W finale XXXI Ogólnopolskiego konkursu „ Policjant Ruchu Drogowego”:

- IV miejsce w klasyfikacji indywidualnej

W finale XI Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku”:

- II miejsce w klasyfikacji generalnej, II miejsce w klasyfikacji drużynowej, III miejsce indywidualnie Kierownik Rewiru Dzielnicowych

W finale Ogólnopolskiego Konkursu Służby Dyżurnej:

- I miejsce – w klasyfikacji indywidualnej

W finale I Ogólnopolskiego Konkursu dla policjantów-oskarżycieli publicznych:

- IV miejsce w klasyfikacji generalnej

W 2018 roku mieszkańcy województwa nanieśli 63849 zgłoszeń, z czego potwierdzono aż 39 934. Najwięcej zgłoszeń odnotowano w kategoriach: spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych –18315 (29%); przekraczanie dozwolonej prędkości 17 456 (27%). Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - na Podlasiu stała się narzędziem coraz aktywniej wykorzystywanym przez mieszkańców jako skuteczna forma komunikacji i dbania o bezpieczeństwo jako dobro wspólne, z której efektywnie korzystają w swojej codziennej służbie policjanci.

Mieszkańcy czują się bezpiecznie

Badania opinii społecznej CBOS pokazują, że 74 % respondentów dobrze ocenia pracę Policji. 93% Polaków czuje się bezpiecznie w miejscu zamieszkania. Analiza danych oraz oceny ze strony społecznej wskazują na pozytywne efekty zaangażowania formacji w realizowanie zadań związanych z codzienną służbą i pracą zarówno funkcjonariuszy  jak i pracowników Policji, którzy w dalszym ciągu konsekwentnie i z determinacją będą podejmowali działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Źródło: podlaska.policja.gov.pl

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot