• 1
  • 2
  • 3
wtorek, 22 styczeń 2019 16:57

Rozstrzygnie sąd

Napisane przez RED

Wszystko wskazuje na to, że walkę o prawdę i dobre imię pomiędzy byłym już burmistrzem miasta Augustowa, a jego podwładną wkrótce definitywnie rozstrzygną sądy.

Sporo czasu upłynęło od momentu, w którym urzędujący wówczas burmistrz złożył doniesienie do organów ścigania oskarżając urzędniczkę pracującą w magistracie o nielegalne posługiwanie się urządzeniem podsłuchowym, w wyniku czego jej mieszkanie zostało poddane rewizji, a ona sama przewieziona na komendę w celu złożenia wyjaśnień. Postępowanie to zostało wówczas umorzone, jednak pełnomocnik byłej sekretarz miasta złożył wówczas zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na uporczywym nękaniu i molestowaniu.

Prokuratura kolejno umarzała postępowania, a pełnomocnik pokrzywdzonej odwoływał się od postanowień organów ścigania do czasu wyczerpania prawnych możliwości. Pełnomocnik byłej sekretarz miasta stoi jednak na stanowisku, że organy prowadzące dochodzenie nie przeprowadziły postępowania dowodowego w całości. Niemniej jednak, na skutek powtórnego umorzenia postępowania przez organy ścigania, pokrzywdzonej przysługiwało prawo do złożenia subsydiarnego aktu oskarżenia. Pełnomocnik byłej pracownicy magistratu wniósł do Sądu Karnego w Augustowie II Wydział Karny subsydiarny akt oskarżenia w sprawie o czyny z art. 190a par. 1 kk i art. 13 par 1 kk w zw. z art 199 par 1 kk. czyli w zakresie stanowiącym przedmiot rozpoznania sprawy przez organy ścigania. Tym razem to Sąd Rejonowy w Augustowie przeprowadzi postępowanie dowodowe o czyny zarzucane byłemu burmistrzowi.

Nadto, w trakcie trwania kampanii wyborczej, były burmistrz złożył prywatny akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Augustowie, oskarżając urzędniczkę o pomówienie i znieważenie. W dniu 16 stycznia tego roku Sąd Rejonowy w Augustowie nie przychylił się do stanowiska oskarżyciela prywatnego i postępowanie umorzył.

Niezależnie od powyższego, przed Sądem Rejonowym w Suwałkach nadal trwa postępowanie z powództwa byłej sekretarz miasta w sprawie o mobbing oraz naruszenie dóbr osobistych.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot