• 1
  • 2
  • 3
piątek, 25 styczeń 2019 11:37

156. rocznica Powstania Styczniowego

Napisane przez KR
Źródło: Nadleśnictwo Szczebra Źródło: Nadleśnictwo Szczebra

Minęła kolejna rocznica Powstania Styczniowego. Z tymże wydarzeniem historycznym najbardziej znanym miejscem w naszej okolicy jest Uroczysko Powstańców. Wokół tego uroczyska było miejsce biwakowania oddziałów powstańczych latem 1863. Działo się to z różną intensywnością.

Znamienną datą jest 3 września  1863, kiedy to miejsce biwakowania zostało otoczone przez wojska carskie. Z ówczesnych relacji wynika, iż powstańcy byli bardzo utrudzeni świeżym przemarszem, padał deszcz, byli zziębnięci i mokrzy. Po przyjściu tutaj nie zdążono zorganizować posterunków ochronnych - stąd ich zaskoczenie przez wojska carskie. Wobec powyższego nie podjęli walki tylko się rozproszyli; wszak najwyższą wartością są ludzie. Do ich uratowania w największym stopniu przyczyniło  się leśno-bagienne otoczenie, które znali. Niestety, przepadły tabory z bronią, prowiantem i całym sprzętem kwatermistrzowskim  bez którego w lesie nie można się obyć. To była największa strata, ale nie można mówić o całkowitej klęsce. Największym oddziałem powstańczym był oddział płk. Konstantego Romanowskiego „Wawra", który został sformowany w łomżyńskim. Z powodu koncentracji wojsk carskich wokół niego, ciężkim marszem przeszedł na przełomie marca i kwietnia  1863 do Puszczy Augustowskiej. W jego szeregach nie brakowało również mieszkańców augustowszczyzny. Wśród naszych rodaków najliczniejszą grupę stanowili mieszkańcy Żarnowa i Augustowa. Co nie znaczy, że mieszkańcy naszej gminy stali z boku. Wśród mieszkańców naszej gminy był między innymi Wincenty Stefanowski, który organizował chętnych w Gatnem i następnie organizował przemarsz do Mołowistego , za co został skazany na zesłanie na Sybir. Następny to pocztylion stacji pocztowej w Szczepkach Jerzy Kozakiewicz ze swoim pomocnikiem Adamem Drażbą. Wziąwszy broń służbową, oraz kasę poczty przyłączyli się do powstańców. Mieszkańcy Szczebry: Stanisław Krawcewicz - sołtys tejże wsi, Romuald Szynkiewicz - nauczyciel, Antoni Belon - organista, Dominik Górski - dróżnik ( skutecznie niszczył łączność ) oraz Maciulewicz ze wsi Strękowizna. Z Nowinki przyłączyli się Michał Zimnicki i Wincenty Łazarski, który to szczęśliwie doczekał wolnej Polski. On też to w dniu 22 września 1935 roku w czasie uroczystości patriotycznej pobierał ziemię z „Uroczyska Powstańców" do urny na kopiec Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Zmarł w grudniu 1936 roku i został pochowany 30 grudnia 1936 r. w Szczebrze.

Gloria Victis!

Źródło: Nadleśnictwo Szczebra

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot