• 1
  • 2
wtorek, 29 styczeń 2019 12:34

Sąd sądem ...

Napisane przez RED

Pięknie położone, senne i spokojne miasteczko, jakim wydaje się być Augustów to jednak chyba tylko pozory. W rzeczywistości, ilekroć zakipi w jego samorządowym wnętrzu, unosząca się pokrywka odsłania związane ze zmianami na stanowiskach niekontrolowane emocje.

Jak powszechnie wiadomo na stanowisko dyrektora SP4 powróciła pani Mariola Brygida Karpińska, odwołana przez byłego burmistrza Wojciecha Walulika. Wówczas to jej miejsce zajęła zastępczyni, pani Anna Kopiczko, wyłoniona z ogłoszonego przez Urząd Miejski konkursu. Sam konkurs, tak jak i odwołanie pani Marioli Karpińskiej wojewoda podlaski uznał za niezgodne z prawem.

O tym, jak to były augustowski włodarz upierał się przy swoim skarżąc rozstrzgnięcia nadzorcze, a wojewoda dążył do usunięcia błędu z obrotu prawnego, pisaliśmy już wielokrotnie.

W każdym razie skończyło się tym, że Wojewódzki Sąd Aministracyjny oraz Naczelny Sąd Administracyjny prawomocnymi wyrokami podtrzymały racje wojewody, wobec czego obecnie panujący burmistrz Karoczuk postanowił przywrócić porządek prawny, przenosząc przy tym panią Annę Kopiczko na stanowisko zastępcy dyrektora.

Wszystko wskazuje jednak na to, że decyzja nowego burmistrza natrafiła na znane z popularnego polskiego filmu i od dawna praktykowane w Augustowie powiedzenie: ,, sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie".

Rozżalona obrotem sprawy pani Anna Kopiczko twierdzi obecnie, iż nie miała podstaw podejrzewać (skądinąd słusznie) "nielegalności" powołania jej na funkcję dyrektora. Niestety przy okazji, za pośrednictwem mediów, wypowiedziała  nieco groźnie brzmiące słowa: "Czy znowu w naszej szkole zapanuje chaos? Okaże się po powrocie z ferii zimowych".

Czyżbyśmy mieli znowu do czynienia z próbą powrotu do atmosfery urażonych ambicji ? Tylko gdzie tu dobro dzieci, na które niezmiennie od lat powołują się wszystkie osoby związane z augustowską oświatą ?

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.