• 1
  • 2
  • 3
poniedziałek, 04 luty 2019 10:58

„Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego” w Augustowie

Napisane przez RED

W dniach 20-22 lutego 2019 r. w Augustowie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Białymstoku organizuje XI Seminarium Techniczne pt.: „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego”.

W dniach 20-22 lutego 2019 r. w Augustowie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Białymstoku organizuje Seminarium Techniczne pt.: „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego”. Jest to już 11-te seminarium organizowane przez białostocki oddział SITK RP oraz pracowników Politechniki Białostockiej, które po raz 4-ty organizujemy w przepięknym mieście Augustów. Seminarium adresowane jest głównie do sektora budownictwa komunikacyjnego.

Co roku seminarium gromadzi przeszło 150 uczestników: naukowców, projektantów, wykonawców, firmy branżowe a także zarządców dróg i kolei z województwa podlaskiego i całego kraju. Jest to okazja do zdobycia nowej wiedzy, wymiany doświadczeń oraz zawarcia nowych znajomości i kontaktów biznesowych.

Seminarium trwa 3 dni i oparte jest na programie merytorycznym składającym się zwykle z 25-30 referatów dotyczących w szczególności:

-planowanego rozwoju sieci dróg samochodowych i kolejowych w województwie podlaskim;
-projektowania dróg i ulic, inżynierii ruchu drogowego oraz ochrony środowiska;
-geotechniki oraz projektowania drogowych obiektów mostowych;
-materiałów i technologii drogowych nawierzchni asfaltowych i betonowych;
-remontów, przebudowy i utrzymania dróg samochodowych i kolejowych;
-aspektów prawnych i ekonomicznych.

Pomiędzy sesjami tematycznymi odbywają się wystąpienia i prezentacje firm sponsorujących Seminarium. Szczegóły na stronie: www.sitk.bialystok.pl

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.