• 1
  • 2
  • 3
piątek, 08 luty 2019 15:04

Odprawa roczna oraz otwarcie sali edukacyjnej

Napisane przez KR
Źródło: KPPSP Augustów Źródło: KPPSP Augustów

8 lutego 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie odbyła się narada podsumowująca funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu augustowskiego w 2018 roku. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Andrzej Sobolewski , przedstawiciele władz samorządowych, i instytucji współpracujących oraz prezesi gminni OSP w powiecie augustowskim.

Narada rozpoczęła się od złożenia meldunku przez Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Augustowie st. kpt. Krzysztofa Kiewlaka  dla Zastępcy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzeja Sobolewskiego. Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie st. bryg. Leszek Krzyżewski, który przywitał gości oraz funkcjonariuszy i pracowników komendy. W swoim wystąpieniu przedstawił organizację funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie w 2018 roku, omówił zadania zrealizowane przez poszczególne komórki organizacyjne, a także złożył wyczerpujące informacje dotyczące funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie powiatu augustowskiego.

Następnie Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Andrzej Sobolewski , podsumował funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w województwie podlaskim i przedstawił zadania do realizacji w roku bieżącym. Na koniec narady Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego podziękował wszystkim obecnym za dotychczasową współpracę.

Źródło: KPPSP Augustów

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.