• 1
  • 2
  • 3
wtorek, 19 marzec 2019 17:09

Kary za cofanie liczników

Napisane przez KK

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym, które zakłada m.in. wprowadzenie kary od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności za fałszowanie wskazań licznika samochodowego. Pojawią się również grzywny.

Nowelizacja przewiduje konsekewncje za cofanie licznika w aucie. Wprowadzony ma również zostać zakaz wymiany samego wskaźnika prękości jeśli ten nie został trwale uszkodzony. Ma to na celu zniesienie zjawiska nieuprawnionej ingerencji w przebieg drogomierza. Nowe przepisy przewidują, że za: zmianę wskazań stanu licznika, ingerencję w prawidłowość pomiaru, dokonanie wymiany licznika przebiegu całkowitego pojazdu wbrew przepisom ustawy będzie groziła kara od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.

Warto również zaznaczyć, że za oszustwo odpowiadać ma zarówno ten, kto je zleca, jak i wykonawca,czyli np. mechanik w warsztacie.

Trzy tysiące złotych kary będzie natomiast grozić za niezgłoszenie wymiany licznika w stacji kontroli pojazdów. Według Ministerstwa Sprawiedliwości "nowelizacja ma wypełnić istniejącą lukę, gwarantując pewność obrotu i zapobiegając nieuczciwym, oszukańczym praktykom sprzedających pojazdy mechaniczne".

Wzmożone zostaną również kontrole na stacjach diagnostycznych. Diagności będą mieli obowiązek sprawdzania nowo wymienionych liczników, pobierania opłat, przekazywania wskazania nowo zamontowanego drogomierza do centralnej ewidencji pojazdów. Co ciekawe, diagnosta będzie mógł również zatrzymać nasz dowód rejstracyjny, gdy licznik nie będzie odmierzał odległości przez nas pokonanej w odpowiednich jednostkach lub wówczas, kiedy właściel nie przedstawi pisemnego potwierdzenia daty wymiany na nowy wraz z datą.

Zmianom ulec ma także kontrola drogowa. Funkcjonariusze nas sprawdzający będą mieli obowiązek zanotowania aktualnego stanu przebiegu samochodu. Te informacje posłużą temu, aby przy kolejnych kontrolach można było wykrywać potencjalnych oszustów.

Nowelizacja ustawy wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot