• 1
  • 2
  • 3
środa, 27 marzec 2019 09:20

Lepsza opieka dla chorych i starszych

Napisała

Podczas posiedzenia (26.03) Zarząd Województwa przyznał około 4mln zł dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, której celem jest poprawa świadczonej opieki długoterminowej oraz geriatrycznej. Skorzystają z niej pacjenci zespołu zakładów opieki długoterminowej w Augustowie oraz szpital MSWiA w Białymstoku.


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej utworzy oraz wyposaży Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Augustowie, w którego skład wejdzie m.in. 17 łóżek. Osoby starsze, niepełnosprawne oraz przewlekle chore wymagające stałej pielęgnacji czy rehabilitacji bądź wymagające kontynuowania leczenia znajdą tam odpowiednią opiekę.


Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wyniosło 2,1 mln zł, cały koszt inwestycji to 2,5mln zł.
Łącznie Zarząd Województwa wskazał do dofinansowania 8 projektów, które wzięły udział w konkursie w ramach RPOWP przeprowadzonym w 2018, którego wsparcie wyniosło około 13 mln zł.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot