• 1
  • 2
  • 3
czwartek, 04 kwiecień 2019 14:11

Dostaną dodatkowe pieniądze

Napisał

Sejm uchwalił ustawę o tzw. "emeryturze plus". Czym jest kolejne świadczenie zaserwowane przez partię rządzącą?

Emerytura plus to nic innego jak jednorazowo wypłacane świadczenie w wysokości 1100 zł brutto. Na rękę jest to dokładnie 888,25 zł.

Jak podkreśla Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, ustawa ma ułatwić życie osobom potrzebującym wsparcia. Ma być to wynagrodzenie za ciężką pracą jaką starsi ludzie wykonywali przez całe swoje życie.

Zgodnie z ustawą świadczenie otrzymają osoby pobierające emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Większość świadczeń w ramach Emerytura plus zostanie wypłacona wraz z majową emeryturą lub rentą.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot