• 1
  • 2
  • 3
wtorek, 09 kwiecień 2019 07:36

Obywatel Syrii zatrzymany

Napisała

Obywatela Syrii, który wbrew przepisom przekroczył polsko-litewską granicę zatrzymali wczoraj funkcjonariusze z Placówki SG w Sejnach.
W niedzielę (07.04.2019 r.) w Trakiszkach funkcjonariusze Straży Granicznej skontrolowali pociąg relacji Kowno – Białystok.

W trakcie przeprowadzonej kontroli sprawdzającej legalność pobytu cudzoziemców podróżujących tym pociągiem okazało się, że obywatel Syrii nie posiada dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu w Polsce. Za przekroczenie polsko-litewskiej granicy państwowej wbrew przepisom i przebywanie na terytorium naszego kraju bez wymaganych dokumentów 30-letni mężczyzna został zatrzymany.
Po wykonaniu niezbędnych czynności zgodnie z obowiązującym prawem obywatel Syrii został  (08.04.2019 r.) przekazany stronie litewskiej w ramach readmisji.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot