• 1
  • 2
  • 3
czwartek, 18 kwiecień 2019 17:00

Nowy blask Augustowskich Placówek Kultury

Napisała

Od lat Miejski Dom Kultury zmaga się z małą powierzchnią użytkową obiektu. Widowni koncertów i spektakli oraz licznym grupom odbywającym zajęcia zdectydowanie potrzebna jest znacznie większa przestrzeń.

Obecnie naprzeciw tym problemom wyszedł Urząd Miejski tworząc projekt obejmujący przebudowę dotychczasowego budynku. Inwestycja wykonana zostanie w ramach programu rewitalizacji - wniosek zostanie oficjalnie złożony w czerwcu tego roku i pozwoli na pokrycie około 80% kosztów.

W budżecie znajdą się również środki na rozbudowę budynku w kierunku ulicy Kościelnej. Dobudówki APK nie obejmie dofinansowanie, zatem jej budowa będzie pochodziła  ze środków własnych budżetu miasta. Obiekt nie tylko zostanie wyremontowany wewnątrz,  zyska też nową elewację i wyposażenie.

Inwestycja ma być zakończona w listopadzie przyszłego roku.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot