• 1
  • 2
  • 3
sobota, 04 maj 2019 21:02

Strażak- kto to taki?

Napisane przez ML

Według Wikipedii to "osoba pełniąca służbę w straży pożarnej. W części krajów, m.in. w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Nowej Zelandii i innych, strażacy działają w ramach zawodowych jednostek (np. PSP, straże zakładowe) lub wolontariatu (np. OSP).

 

Strażacy są przeszkoleni i wyposażeni w specjalistyczny sprzęt do walki z ogniem, częściowego lub całkowitego eliminowania skutków wypadków drogowych, katastrof budowlanych, klęsk żywiołowych, niektórych skutków terroryzmu oraz niesienia pomocy poszkodowanym i zagrożonym".

Tak mówi definicja, która nie do końca oddaje rolę jaką pełni strażak w każdej społeczności. To wzór do naśladowania dla każdego małego chłopca, noszący w sobie wszystkie cechy bohatera - odwagę, poświęcenie i męstwo. Do tego ludzkie strażackie serce przypominające zimą o wylaniu ślizgawki ...

W dniu ich święta życzymy wszystkim strażakom, aby zawsze spotykał ich podziw najmłodszych i szacunek dorosłych.

Dziękujemy !

 

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

Gruby Benek