• 1
  • 2
wtorek, 07 maj 2019 21:30

Bezrobocie w powiecie augustowskim

Napisała

Polacy za granicą charakteryzują się wielką pracowitością i zaangażowaniem w zadania, które zostały im powierzone, pracodawcy bardzo ich cenią jako pracowników. Dotyczy to jednak osób, które podjęły decyzję o emigracji, wśród pozostających w kraju bywa z tym różnie.

 

Wielu mieszkańców powiatu w wieku produkcyjnym jest nieaktywnych zawodowo i nie podejmuje żadnych działań w celu znalezienia zatrudnienia. Jak wynika ze statystyk i analiz Urzędu Pracy w Augustowie, stopa bezrobocia w roku 2018 wahała się od 1978 osób w miesiącu czerwcu do 2152 w styczniu. Duży odsetek tych osób obejmuje kobiety mieszkające na wsi.
Okazuje się jednak, że większość bezrobotnych decyduje się na pracę w „szarej strefie”. Być może do takiego stanu rzeczy przyczynia się między innymi to, że praca w Polsce jest stosunkowo boleśnie opodatkowana. Statystyczny Polak pracuje około pół roku, by opłacić wszystkie podatki, dopiero pozostałe miesiące umożliwiają generowanie zysków wyłącznie dla siebie. Jeśli doda się do tego korzyści płynące z opieki socjalnej oferowanej przez państwo, wnioski nasuwają się same - dla części mieszkańców powiatu podjęcie legalnej pracy jest , mówiąc wprost, nieopłacalne ...

Gruby Benek