• 1
  • 2
  • 3
  • 4
środa, 15 maj 2019 09:49

Wszyscy dopłacimy do autobusów?

Napisał

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie tzw. ustawy pekaesowej. Nowe przepisy mają przywrócić transport publiczny w miejscach, w których mieszkańcy mają utrudniony dostęp do przewozów. Ustawa budzi wiele kontrowersji, bowiem jej finansowanie w sporej części będzie opierać się na przesuwaniu środków, które do tej pory przynosił transport drogowy.

 

Ustawa przewiduje uproszczenie planów transportowych, które będą opracowywane przez marszałka województwa. Marszałek będzie sporządzał i optymalizował plan transportowy województwa na podstawie potrzeb komunikacyjnych zgłoszonych przez gminy i powiaty.

Przepisy, które wylądowały w Sejmie, jasno opisują sposób finansowania. Okazuje się, że będzie ono wynosiło ok. 800 mln zł, z czego z samego budżetu tylko 200 mln zł. Resztę do pokrycia corocznej opłaty na rzecz specjalnego funduszu rządzący chcą zabrać z innych opłat, które płacą kierowcy. Na fundusz autobusowy środki mają pochodzić z opłaty paliwowej, opłaty emisyjnej i opłaty z tytułu biopaliw.

Sam sposób podziału pieniędzy będzie określony przez Radę Ministrów poprzez specjalne rozporządzenie. Przy podziale będzie brana pod uwagę powierzchnia województwa, liczba mieszkańców województwa oraz praca eksploatacyjna.

 

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DANBUS
McDonald's
Foto Bajka - Lustra
Zakład stolarski
Agro
GENERALI
Drewno opałowe
Weterynarz
Biuro Rachunkowe
Tepete - Auto zastępcze