• 1
  • 2
czwartek, 16 maj 2019 09:25

Święto Straży Granicznej

Napisała

Dziś (16.05)  Straż Graniczna obchodzi swoje święto. W tym roku przypada 28 rocznica powołania formacji.

 

Straż Graniczna jest jednolitą, umundurowaną i uzbrojoną jednostką przeznaczoną do ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego oraz zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji.
Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza z siedzibą w Białymstoku jest jednym z dziewięciu oddziałów funkcjonujących w strukturze organizacyjnej Straży Granicznej.
Obecnie w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej jest 16 placówek Straży Granicznej: 3 na granicy wewnętrznej Unii Europejskiej (w Rutce - Tartak, Sejnach oraz Augustowie) oraz 13 na granicy zewnętrznej, w tym: 7 placówek bez przejść granicznych (w Lipsku, Nowym Dworze, Szudziałowie, Krynkach, Michałowie, Dubiczach Cerkiewnych i Mielniku) oraz 6 placówek z przejściami granicznymi (w Płaskiej, Kuźnicy, Bobrownikach, Narewce, Białowieży i Czeremsze).

W Podlaskim Oddziale Straży Granicznej pełni służbę blisko 2000 funkcjonariuszy, a zatrudnionych jest około 300 pracowników.
Cały czas trwa nabór do służby w Straży Granicznej. W 2019 roku Podlaski OSG planuje przyjąć jeszcze blisko 50 nowych funkcjonariuszy.

POSG

Taekwondo
Gruby Benek