• 1
  • 2
piątek, 24 maj 2019 12:15

Walka z brudnicą mniszką

Napisała
Walka z brudnicą mniszką Edyta Jadeszko i Grzegorz Jasnoch

Podczas prowadzonych działań prognostycznych zaobserwowano latem 2018 roku w Nadleśnictwie Głęboki Bród bardzo duży wzrost liczebności motyli brudnicy mniszki.

 

Na przełomie lipca i sierpnia przeprowadzona była kontrola występowania brudnicy mniszki za pomocą:

• pułapek feromonowych – umieszczony w plastikowym pojemniku feromon ma za zadanie wabienie samców motyli brudnicy. Na podstawie liczby odłowionych osobników zostaje wyznaczony przybliżony termin kulminacji lotu brudnicy mniszki
• liczenie samic metodą transektu – polega na liczeniu samic tego motyla siedzących na 10 kolejno wybranych drzewach w czasie przeglądu drzewostanów iglastych

Przeprowadzone kontrole wykazały zagrożenie drzewostanów przez brudnicę mniszkę, która jest jednym z najgroźniejszych szkodników pierwotnych drzew iglastych. Przysmakiem gąsienic brudnicy mniszki są igły sosny i świerka. Co kilkanaście lat populacja tego motyla staje się tak duża, że należy wykonać zabieg ratowniczy, którym jest oprysk.

Zanim jednak samolot ruszy do walki z brudnicą mniszką trzeba wyznaczyć właściwy termin do wykonania zabiegu. W związku z tym, w Nadleśnictwie Głęboki Bród przeprowadzono nadzwyczajną kontrolę występowania tego szkodnika:

• opaski lepowe na drzewach i stosy kontrolne - określają liczebność gąsienic, termin ich wylęgu oraz zakończenia wędrówki w korony drzew. Gąsienice po wylęgu gromadzą się w tzw. „lusterkach”, następnie wspinają się po pniach, by żerować na igłach w koronie drzewa;
• ścinka drzew na tzw. płachtę – pozwala na stwierdzenie liczebności gąsienic żerujących w koronie jednego drzewa. Tej wiosny na niektórych drzewach znajdowało się ok. 3 tys. sztuk gąsienic, dając krytyczny stopień zagrożenia.

 Lotniczy zabieg ratowniczy będzie prowadzony w terminie 25 - 27 maja przy użyciu preparatu biologicznego FORAY 76 B. Preparat ten jest nieszkodliwy dla ludzi, zwierząt i pszczół, ale ze względów bezpieczeństwa nie należy przebywać na terenie lasu, w którym wykonywany będzie oprysk.

Gdyby w tym roku zrezygnowano z aktywnej walki z brudnicą, w okresie letnim nastąpiłoby znaczne osłabienie koron w wyniku żeru gąsienic, a w przyszłym roku populacja brudnicy rozrosłaby się jeszcze bardziej. Mogłoby to doprowadzić do gołożerów (pozbawienie drzew iglastych aparatu asymilacyjnego), a w ich wyniku do zamierania całych połaci drzewostanów.

Aktywna walka ze szkodnikiem będzie służyć zachowaniu drzewostanów w jak najlepszej kondycji.

 

Nadleśnictwo Głęboki Bród

Taekwondo
Gruby Benek