• 1
  • 2
piątek, 24 maj 2019 21:17

W niedzielę pójdziemy do urn

Napisane przez KK

W najbliższą niedzielę (26 maja) odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Wybierzemy wówczas 51 europosłów, którzy będą nas reprezentować w Brukseli. Lokale wyborcze otwarte będą w godzinach między 7:00 a 21:00.

 

Do głosowania przystąpić może osoba, która najpóźniej w dniu wyborów ukończy 18 lat i jest obywatelem polskim lub obywatelem Unii Europejskiej na stale zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Swój głos oddaje się osobiście lub przez pełnomocnika. Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, o zaliczeniu do I grupy inwalidów, o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

W Augustowie będzie 20 lokali wyborczych. By oddać ważny głos musimy zagłosować wyłącznie na jednego kandydata. Zakreślamy go za pomocą znaku "X". Postawienie znaku "X" w kratce obok nazwiska kandydatów z różnych list lub niepostawienie znaku w żadnej kratce, powoduje nieważność głosu.

Gruby Benek