• 1
  • 2
  • 3
piątek, 07 czerwiec 2019 11:04

Nauczyciele dostali pieniądze

Napisał

Nauczyciele ze szkół podległych powiatowi augustowskiemu dostali pensje za okres strajku. Skąd decyzja o przyznaniu wynagrodzenia?

 

O komentarz na ten temat poprosiliśmy Jarosława Szlaszyńskiego, Starostę Powiatu Augustowskiego:

"System wynagradzania nauczycieli jest skomplikowany. Otrzymują oni wynagrodzenia z góry, czyli na pierwszy dzień miesiąca, który się rozpoczyna. Za kwiecień nauczyciele otrzymali pieniądze na początku miesiąca. Strajkowali oni w tym właśnie miesiącu i żeby umożliwić przeprowadzenie rad klasyfikacyjnych i wydanie świadectw dojrzałości dyrektorzy szkół zawarli ze związkami zawodowymi porozumienia, których jednym z elementów było zachowanie prawa do wynagrodzenia. Owszem, pracodawca może domagać się zwrotu pieniędzy za czas strajku. Jedynym rozwiązaniem sytuacji, które pozwala pracownikowi zachować prawo do wynagrodzenia jest zawarcie porozumienia z pracodawcą, w sytuacji gdy wymaga tego ważny interes społeczny. Dyrektorzy naszych szkół uznali, że takim właśnie interesem jest przeprowadzenie rad i egzaminów i dlatego zawarli stosowne porozumienia."

Co ciekawe, innego zdania na ten temat jest większość samorządów w Polsce. To nietypowa sytuacja nawet w skali kraju, bo zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych pracownikom nie przysługuje wypłata za czas uczestnictwa w strajku. Jak widać każde przepisy pozostają na tyle elastyczne, że możliwe jest znalezienie rozwiązania.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot