• 1
  • 2
środa, 12 czerwiec 2019 10:54

Uroczysty apel w Lipsku

Napisał
Uroczysty apel w Lipsku Podlaski Oddział Straży Granicznej

W poniedziałek (10.06) w Placówce SG w Lipsku odbył się uroczysty apel z okazji 28. rocznicy powołania Straży Granicznej. Udział w nim wziął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński.

 

Podczas uroczystego apelu w Lipsku, gdzie obecnie przeniesiona jest również Placówka Straży Granicznej w Nowym Dworze, Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński wspólnie z Komendantem Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Grzegorzem Biziukiem wręczył funkcjonariuszom obu placówek wyróżnienia i awanse na kolejne stopnie służbowe.

Sekretarz Stanu podziękował funkcjonariuszom za ofiarną, profesjonalną i skuteczną służbę.

W obchodach Święta Straży Granicznej uczestniczyli również zaproszeni goście.

Następnie Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński udał się na plac budowy nowych obiektów Placówki SG w Nowym Dworze, by zapoznać sie z postępem prowadzonych tam prac.

Zakończenie robót budowlanych w Placówce SG w Nowym Dworze zaplanowano na III kwartał 2019 roku. Ich wartość to około 11,5 mln zł. Budowa nowego obiektu placówki realizowana jest w ramach projektu nr PL/2018/PR/0033 pt. „Budowa Placówki Straży Granicznej w Nowym Dworze" współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Instrument na rzecz Wsparcia Finansowego w zakresie Granic Zewnętrznych i Wiz na lata 2014-2020.

Źródło: Podlaski Oddział Straży Granicznej

Gruby Benek