• 1
  • 2
niedziela, 16 czerwiec 2019 12:58

Ruszyło centrum szkolenia

Napisał
Ruszyło centrum szkolenia 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej

Wśród pierwszych kandydatów na instruktorów w Wojskach Obrony Terytorialnej, którzy ukończyli kurs w nowym Centrum Szkolenia, było 23 żołnierzy, w tym dwóch z 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

 

Utrzymanie wysokich standardów szkoleniowych jest jednym z priorytetów Wojsk Obrony Terytorialnej, któremu podporządkowano szereg działań. W Mobilnych Zespołach Szkoleniowych wykorzystywany jest potencjał byłych żołnierzy Wojsk Specjalnych i weteranów. Dużą wagę przywiązuje się do atrakcyjności szkolenia, m.in. poprzez jego prowadzenie poza rejonami poligonów w terenie, z którego wywodzą się żołnierze OT. Jednak kluczem do sukcesu szkoleniowego są instruktorzy – osoby odpowiedzialne za transfer teorii i praktyki do żołnierzy WOT.

W Wojskach Obrony Terytorialnej obowiązuje trzypoziomowy system instruktorski. Instruktorem może zostać żołnierz lub pracownik resortu obrony narodowej, który potwierdzi swoją wiedzę i umiejętności w zakresie wymaganym dla instruktora I, II lub III poziomu.

Instruktor poziomu I - „BRĄZOWY”: może szkolić na punktach nauczania po zweryfikowaniu przygotowania, pod nadzorem instruktora wyższego poziomu. Osoba ta jest przeszkolona w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć realizowanych w ramach szkolenia podstawowego, wyrównawczego i indywidualnego.
Instruktor poziomu II - „SREBRNY”: może szkolić samodzielnie i być mentorem dla instruktora poziomu I. Osoba ta ma uprawnienia poziomu I, ale dodatkowo jest przeszkolony w zakresie prowadzenia zajęć realizowanych w ramach szkolenia specjalistycznego i zgrywającego.
Instruktor poziomu III - „ZŁOTY”: wyselekcjonowany spośród instruktorów II poziomu i przeszkolony w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć z kandydatami na instruktorów I i II poziomu.

Kurs kandydatów na instruktorów
Pierwszy kurs w toruńskim Centrum Szkolenia WOT odbywał się od 25 maja do 1 czerwca. Wzięło w nim udział 23 żołnierzy WOT, w tym 4 zawodowych i 19 ochotników (10 z wykształceniem wyższym i 13 średnim). Kurs przeznaczony był dla kandydatów na instruktorów poziomu I – BRĄZOWEGO.

Skierowanie na kurs potraktowałem jako wyróżnienie za zaangażowanie w służbę. Poza planowym szkoleniem uczestniczę w dodatkowych zadaniach mojego batalionu. Kurs był bardzo intensywny. Już na samym początku mieliśmy do pokonania drużynowy bieg na 10 km z przeszkodami. Dzięki tej konkurencji szybko się zintegrowaliśmy, bo nastawiona była na współdziałanie. Na koniec kursu odwiedził nas Dowódca WOT – wspomina szer. Artur Zachar z 12 batalionu lekkiej piechoty.

Jak wyglądało szkolenie poziomu I – BRĄZOWEGO?
Szkolenie rozpoczęło się od testu wytrzymałości w formie drużynowego biegu z przeszkodami na odcinku 10 km. W kolejnych dniach uczestnicy kursu przeszli cykl zajęć metodycznych, taktyki oraz strzelań. Kurs zakończył się egzaminem praktycznym. Podlascy Terytorialsi pozytywnie zakończyli szkolenie. Kursu nie ukończyło dwóch żołnierzy, a dwóch kolejnych nie uzyskało certyfikatu instruktora.

Domeną CS WOT jest przygotowanie instruktora, dowódcy i lidera, a przywództwo jest jednym z priorytetów działania placówki. Działalność centrum skupia się na przygotowaniu żołnierzy do realizacji zadań w strukturach brygad OT.

Centrum będzie realizować funkcje szkoleniowe na potrzeby WOT, innych rodzajów sił zbrojnych, ale też żołnierzy innych państw, nie tylko w obszarze szkolenia lekkiej piechoty i specjalności pochodnych, ale również szkolenia liderów działań przeciw hybrydowych i ruchu oporu

Źródło: 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej

Gruby Benek