• 1
  • 2
  • 3
czwartek, 20 czerwiec 2019 14:58

Podlascy Terytorialsi w ćwiczeniu DRAGON-19

Napisał
Podlascy Terytorialsi w ćwiczeniu DRAGON-19 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej

1,5 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej bierze udział w największym tegorocznym ćwiczeniu Sił Zbrojnych RP pk. DRAGON-19. Żołnierze WOT w ramach trzynastu kompanii lekkiej piechoty wykonują wspólne zadania z żołnierzami wojsk operacyjnych oraz współdziałają ze strażą graniczną.

 

Żołnierze 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej realizowali oba, przewidziane dla WOT, scenariusze, czyli współdziałanie zarówno z wojskami operacyjnymi, jak i ze strażą graniczną.

Kompania z 13 batalionu lekkiej piechoty w Łomży, w swoim stałym rejonie odpowiedzialności, wspierała przemieszczenie 21 Brygady Strzelców Podhalańskich na poligon w Orzyszu. Terytorialsi prowadzili łączność radiową z wojskami operacyjnymi oraz utrzymywali posterunki wzdłuż trasy przejazdu kolumn.

Natomiast kompania z 12 batalionu lekkiej piechoty współdziałała z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej w ramach zadań z zakresu ochrony granicy państwowej, w tym m.in. prowadzenia patroli oraz posterunków obserwacyjnych.

„Po raz drugi żołnierze 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej uczestniczą w największych narodowych ćwiczeniach w Siłach Zbrojnych. W zeszłym roku była to ANAKONDA-18, obecnie jest to DRAGON-19. Kolejny raz w takich ćwiczeniach współdziałamy z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej” – mówi dowódca brygady płk Sławomir Kocanowski. „Wsparcie przemieszczenia wojsk operacyjnych także nie jest obce moim żołnierzom. Ostatnio trenowaliśmy to podczas wysuniętej obecności szkoleniowej 12 Dywizji Zmechanizowanej na Podlasiu” – dodaje płk Kocanowski.

Działaniom Terytorialsów z Suwałk, w trakcie ćwiczenia DRAGON-19, przyglądała się delegacja Ochotniczych Sił Obrony Kraju, litewskiego odpowiednika WOT. Od stycznia 2019 roku ta formacja jest partnerem zagranicznym 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

DRAGON-19 jest największym tegorocznym przedsięwzięciem szkoleniowym Sił Zbrojnych RP i jednym z kluczowych ćwiczeń w tym roku na wschodniej flance NATO. W ćwiczeniu bierze udział około 18 tys. żołnierzy, w tym 15 tys. z Polski i 3 tys. z innych państw. Zasadnicza część manewrów odbywa się od 15 do 25 czerwca br. na głównych poligonach oraz poza nimi.

DRAGON jest ćwiczeniem o charakterze defensywnym. Jego głównym celem jest praktyczne zgrywanie sił podległych Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych do wykonywania zadań w ramach operacji obronnej prowadzonej we współdziałaniu z Wojskami Obrony Terytorialnej, siłami sojuszniczymi i układem pozamilitarnym. Skala i założenia ćwiczenia są odpowiedzią na współczesne zagrożenia na arenie światowej.

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj Sił Zbrojnych obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych. Utworzone zostały 1 stycznia 2017 roku. Na czas wojny głównym zadaniem WOT jest współdziałanie z wojskami operacyjnymi, natomiast w czasie pokoju – wsparcie operacji zarządzania kryzysowego, w tym przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Misią Wojsk Obrony Terytorialnej jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. WOT swój potencjał opiera na żołnierzach-ochotnikach. Obecnie liczebność Wojsk Obrony Terytorialnej przekroczyła już 20 tys. żołnierzy, w tym ponad 2 tys. pełni służbę w województwie podlaskim.

Źródło: 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot