Wydrukuj tę stronę
środa, 26 czerwiec 2019 09:19

Zakończenie roku szkolnego w SP4 – czas podsumowań i podziękowań

Napisała
Zakończenie roku szkolnego w SP4  – czas podsumowań i podziękowań SP4

19 czerwca 2019 r. w hali Szkoły Podstawowej nr 4 w Augustowie miała miejsce uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019, była zwieńczeniem codziennej, czasem żmudnej, całorocznej pracy.

 

Po powitaniu gości oraz społeczności szkolnej przez panią dyrektor Mariolę Karpińską głos zabrał Wiceburmistrz Miasta Augustowa Filip Chodkiewicz. Zostały również odczytane listy Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego i Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego, którzy wyrazili uznanie dla wytężonej i rzetelnej pracy nauczycieli oraz przekazali społeczności szkolnej życzenia udanych i bezpiecznych wakacji.

Jak zawsze w dniu zakończenia roku szkolnego odbyła się podniosła ceremonia przekazania sztandaru Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie młodszym kolegom, którzy w kolejnym roku szkolnym będą pełnili zaszczytną funkcję w poczcie sztandarowym.

Następnie dyrektor szkoły złożyła podziękowania przechodzącej na emeryturę p. Krystynie Halickiej, pełniącej przez dziewiętnaście lat funkcję wicedyrektora szkoły, za bezgraniczne oddanie pracy z dziećmi. Wyraziła uznanie oraz wdzięczność uczniów, rodziców i współpracowników, którym służyła swoją wiedzą i doświadczeniem.

W dalszej kolejności p. dyrektor przekazała obecnemu na uroczystości wiceburmistrzowi Augustowa Filipowi Chodkiewiczowi kwiaty jako wyraz wdzięczności władzom samorządowym za zrozumienie potrzeb i specyfiki szkoły.

Ważnym momentem uroczystości było wręczenie stypendiów Burmistrza Miasta Augustowa szczególnie wyróżniającym się uczniom w obecności ich rodziców. Przekazano je uczniom, którzy uzyskali średnią ocen 6,0 i wzorowe zachowanie: Kubie Karpińskiemu, Patrycji Sobieskiej, Radosławowi Stasiulewiczowi, Kindze Wawiórko, Katarzynie Wierzbickiej i Marice Ziarko. Stypendia otrzymali również wybitni sportowcy: Paulina Haponik, Mykyta Kosenko, Oliwia Salik i Oliwier Zyskowski.

Pani dyrektor, wychowawcy oraz przedstawicielki Rady Rodziców przekazali nagrody oraz złożyli gratulacje wszystkim uczniom, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem. Specjalną nagrodę przyznano najlepszemu absolwentowi szkoły – Jakubowi Barszczewskiemu, który uzyskał też najwyższe wyniki na egzaminie ósmoklasisty. Klasa V B, która osiągnęła najwyższą średnią ocen 4,82, otrzymała Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły.

Po wręczeniu dyplomów absolwentom szkoły pani dyrektor Mariola Karpińska jeszcze raz zwróciła się do wszystkich zebranych. Życzyła uczniom wiary w swoje możliwości i odwagi w poszukiwaniu własnej życiowej drogi, a także wytrwałości w dążeniu do prawdy oraz pełnego człowieczeństwa. Przywołała również słowa św. Augustyna: „Człowiek nie może niczego nauczyć drugiego człowieka. Może mu tylko dopomóc wyszukać prawdę we własnym sercu, jeśli ją posiada”.

Słowa podziękowań popłynęły w kierunku wszystkich pracowników szkoły oraz rodziców uczniów. Pani dyrektor podziękowała za odwagę i determinację oraz wszelkie inspiracje, za rzetelne wypełnianie misji kształtowania młodego pokolenia. Kończąc wystąpienie, przekazała wszystkim zebranym życzenia słonecznych, radosnych, pełnych wypoczynku wakacji.

Przeddzień zakończenia roku szkolnego również był poświęcony podsumowaniu pracy w minionym roku szkolnym. Społeczność szkoły wzięła udział we mszy świętej w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, a następnie zgromadziła się w hali sportowej, gdzie dyrektor Mariola Karpińska oraz nauczyciele wręczyli dyplomy i upominki uczniom, którzy odnieśli różnorodne sukcesy. Nagrodzeni zostali uczniowie ze 100% frekwencją, najlepsi sportowcy, wolontariusze, przedstawiciele SU, wyróżniający się czytelnicy, członkowie pocztu sztandarowego, uczestnicy licznych konkursów oraz osoby angażujące się w przedsięwzięcia artystyczne.

Dwudniowe uroczystości urozmaiciły występy artystyczne uczniów: Zosi Rowińskiej, Patrycji Sobieskiej, Przemka Stasiulewicza, Oleny Bilokrylets oraz chóru szkolnego.

Anna Grochowska
Nauczyciel SP4