Wydrukuj tę stronę
piątek, 12 lipiec 2019 10:48

Wyremontowali ogród

Napisała
Wyremontowali ogród Przedszkole Nr 1 im. Akademia Bystrzaka w Augustowie

Przedszkole Nr 1 im. Akademia Bystrzaka w Augustowie położone przy ul. Waryńskiego 57 to placówka samorządowa dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Augustów. Usytuowane jest w spokojnej ,cichej okolicy z dala od głównych szlaków komunikacyjnych w pobliżu Kanału Augustowskiego, Kanału Bystrego oraz jeziora Sajno i lasu gdzie znajdują się piękne trasy spacerowe.

 

Walorem tej placówki jest również posiadanie dosyć dużego ogrodu ,gdzie dzieci mogą swobodnie i bezpiecznie bawić się , zaspokajać potrzebę ruchu. Od wielu lat naszym marzeniem był remont nawierzchni ogrodu, która nie do końca spełniała swoją rolę.

Szansa pojawiła się przy okazji realizacji przez nasze przedszkole projektu unijnego ”Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie” w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja .Projekt ten zakładał m.in. modernizację części przestrzeni placu zabaw w naszym przedszkolu.

W ramach tego działania wyrównano powierzchnię ,nawieziono ziemię i położono nawierzchnię trawiastą (trawa z rolki ). Pod sprzętami została zamontowana bezpieczna nawierzchnia gumowa. Dokonaliśmy też remontu piaskownic, które są teraz obudowane bezpiecznymi nakładkami.

Trzeba zobaczyć teraz rozradowane buzie dzieci, które mogą fikać koziołki turlać się po ogrodzie, biegać boso po mięciutkiej trawie. Ostatnio nasze dzieci zyskały również nową solidną powierzchnię do zabawy w postaci wyremontowanego tarasu.

Trudno byłoby wykonać tak duży remont bez udziału i zaangażowania funduszy Urzędu Miasta .Organ prowadzący dołożył znaczną kwotę do udoskonalenia nawierzchni ogrodu jak również wykonał remont tarasu. W tym miejscu chcemy w imieniu dzieci i pracowników przedszkola podziękować panu Burmistrzowi , pracownikom Urzędu Miasta za wygospodarowanie funduszy na udoskonalenie naszej placówki. Dziękujemy również Radnym Miejskim i Przewodniczącemu Komisji Oświaty panu Tomaszowi Miklasowi za osobiste zaangażowanie w poprawę warunków funkcjonowania naszej placówki.


Pracownicy i wdzięczne dzieci uczęszczające do
Przedszkola Nr 1 im. Akademia Bystrzaka
w Augustowie