• 1
  • 2
  • 3
środa, 17 lipiec 2019 08:02

Ocena jakości wody w kąpielisku Plaża „Radiowej Trójki" n/j Necko

Napisała

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie na podstawie art.4 pkt. 1 ust. 1 Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r. (tj. Dz.U z 2019r. poz 59), Art. 344 ust 1pkt 1a, ust 2 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne (Dz.U. z 2018r. poz.2268 z późn. zm.) oraz § 4 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019r. poz. 255) informuje, że woda w kąpielisku „Plaża Radiowej Trójki" n/j Necko spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda w kąpielisku.

 

Jednocześnie przypomina się, że podczas zakwitów sinic nie należy korzystać z kąpieli, gdyż może to spowodować ujemne skutki zdrowotne.

Niniejsza ocena została wydana po analizie sprawozdania z badań próbki wody pobranej do badań laboratoryjnych w dniu 09:07.2019r. przez organizatora kąpieliska i obowiązuje do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbki wody z w/w kąpieliska przez zarządcę według ustalonego z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Augustowie harmonogramu pobrania próbek.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie na podstawie art.4 pkt. 1 ust. 1 Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r. (tj. Dz.U z 2019r. poz 59), Art. 344 ust 1pkt 1a, ust 2 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne (Dz.U. z 2018r. poz.2268 z późn. zm.) oraz § 4 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019r. poz. 255) informuje, że
woda w kąpielisku „Plaża Radiowej Trójki" n/j Necko spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda w kąpielisku.

Jednocześnie przypomina się, że podczas zakwitów sinic nie należy korzystać z kąpieli, gdyż może to spowodować ujemne skutki zdrowotne.

Niniejsza ocena została wydana po analizie sprawozdania z badań próbki wody pobranej do badań laboratoryjnych w dniu 09:07.2019r. przez organizatora kąpieliska i obowiązuje do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbki wody z w/w kąpieliska przez zarządcę według ustalonego z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Augustowie harmonogramu pobrania próbek.


UM Augustów

 

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot