• 1
  • 2
  • 3
wtorek, 23 lipiec 2019 08:21

Obozy MDP powiatu augustowskiego

Napisała
Obozy MDP powiatu augustowskiego st. asp. Marek Bućko

Na przełomie czerwca i lipca 2019 roku odbyły się dwa obozy szkoleniowo-wypoczynkowe Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zorganizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu powiatu augustowskiego.Obydwa obozy odbyły się w przepięknym plenerze przyrodniczym, kompleksie wypoczynkowym nad jeziorem Białym w Augustowie.

 

W ramach obozu organizowanego przez OSP Bargłów Kościelny odbyło się spotkanie młodzieży pożarniczej z Polski i Niemiec, które dofinansowane było ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz wkładu własnego stowarzyszenia.

Natomiast obóz organizowany przez OSP w Rutkach Starych ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, środków Komendanta Głównego pozyskanych z wpływów od firm ubezpieczeniowych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz wkładu własnego OSP.

Głównym celem organizacji obozów było przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych.

Realizacja programów obozów służyła:
– Promowaniu wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej, rekreacji i sportu, zwiększenia sprawności fizycznej;
– nabycia umiejętności specjalistycznych oraz zwiększenia predyspozycji do służby w formacjach ratowniczych;
– Kształtowaniu u młodzieży odporność psychicznej i fizycznej, dyscypliny i umiejętności współdziałania oraz poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje podczas kierowania zespołem;
– Upowszechniania wśród dzieci i młodzieży wiedzy w zakresie zdrowego trybu życia, kształtowanie postaw prozdrowotnych i pożądanych nawyków żywieniowych;
– Kształtowaniu wśród dzieci i młodzieży postaw wolnych od nałogów, poszerzenie wiedzy nt. szkodliwości spożywania alkoholu, narkotyków i używek;
– Kształtowaniu aktywizacji społecznej poprzez budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze środowiska wiejskiego, kultury wsi i zachowania tradycji regionalnych;
– Zachęcaniu do podejmowania i realizowania własnych pomysłów w sytuacjach otwartych i niepewnych;
– Organizacji wycieczek krajoznawczych dla poznania piękna Augustowszczyzny;
– Kształtowaniu umiejętności empatycznego współdziałania w grupie;
– Wzbogacaniu wiedzy o środowisku, w którym żyjemy oraz rozwijaniu zainteresowań problematyką ekologiczną.

Wszystkie dni obozu były bardzo pracowite i owocne w zdobywaniu nowych doświadczeń. Młodzież uczestniczyła w licznych warsztatach i animacjach językowych. Uczestnicy nabyli wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz pożarnictwa. Bardzo miłym zaskoczeniem dla opiekunów był bardzo ochoczy udział dzieci i młodzieży w nauce tańca ludowego, tym samym poznając kulturę i tradycje regionu. Jednym z ważniejszych elementów kulturalno-historycznych było zwiedzanie Muzeów Ziemi Augustowskiej i Kanału Augustowskiego.

Korzystając z walorów przyrodniczych regionu zorganizowany był rajd rowerowy po Puszczy Augustowskiej, Szlakiem Orła Białego oraz wspólny spływ kajakowy Czarną Hańczą. Na zakończenie obozów odbył się wspólny rejs statkiem po jeziorach augustowskich.

st. asp. Marek Bućko

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot