• 1
  • 2
  • 3
czwartek, 25 lipiec 2019 08:57

Kilka słów o kasach

Napisała
Kilka słów o kasach pixabay

Podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.

 

Terminy:

1) do dnia 31 grudnia 2019 r. – do świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych; od 1.01.2020 r. obowiązkowe będą tu kasy on-line;

2) do dnia 30 czerwca 2020 r. – do świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych; od 1.07.2020 r. obowiązkowe będą tu kasy on-line;

3) do dnia 31 grudnia 2020 r. – do świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu; od 1.01.2021 r. obowiązkowe będą tu kasy on-line.

Ponadto ograniczona będzie również możliwość zakupu kas z papierowym zapisem kopii. I tak:
1. Od dnia 1.09.2019 r. – nie będzie można zakupić kasy z papierowym zapisem kopi. Ponadto w tego typu kasach pamięć fiskalna nie podlega wymianie.

2. Od dnia 1.01.2023 r. – nie będzie można zakupić kasy z elektronicznym zapisem kopii.

Należy również pamiętać, że nabycie kasy rejestrującej umożliwia skorzystanie z ulgi podatkowej. Do najistotniejszych warunków do skorzystania z ulgi zaliczyć można:
1. Ulga przysługuje tylko w przypadku nabycia kas on-line.
2. Wysokość ulgi to 90% ceny zakupu (bez podatku) nie więcej jak 700 zł.
3. Podstawowym warunkiem nabycia ulgi jest terminowe rozpoczęcie stosowania kasy rejestrują-cej.
4. Podatnicy VAT czynni ulgę uwzględniają w deklaracji VAT.
5. Podatnicy VAT zwolnieni występują z wnioskiem o ulgę do Naczelnika Urzędu Skarbowego w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
6. Ulga zwracana jest przez podatnika w przypadkach braku przeglądów technicznych bądź nie zapewnienia przesyłania danych do Centralnego Repozytorium Kas.
7. Brak przeglądów skutkować będzie również nałożeniem przez Naczelnika Urzędu Skarbowego kary pieniężnej w wys. 300 zł.

Zagadnienia związane z kasami on-line (wyjaśnienia, akty prawne) publikowane są na stronie: podatki.gov.pl (https://www.podatki.gov.pl/vat/kasy-online/).


KAS

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot