• 1
  • 2
wtorek, 01 październik 2019 14:29

Wchodzi w życie świadczenie 500+ dla niesamodzielnych

Napisała
Wchodzi w życie świadczenie 500+ dla niesamodzielnych ZUS

Od 1 października wchodzą w życie przepisy dotyczące świadczenia 500 + dla niesamodzielnych. Jest ono adresowane do wszystkich, którzy nie są w stanie funkcjonować w życiu bez pomocy innych osób. Wnioski można było składać już we wrześniu, ale Ci, którzy tego jeszcze nie zrobili aby otrzymać wyrównanie od października muszą dokumentację złożyć do końca miesiąca.

 

Tylko we wrześniu ZUS w województwie podlaskim przyjął prawie 7 tys. wniosków. 61 proc stanowiły kobiety, a niecałe 30 proc osoby w wieku 75 lat i powyżej. Aż 86 proc. to osoby pobierające świadczenia z ZUS. Jedynie 33proc. spośród ubiegających się o dodatek posiada orzeczenie uprawniające do świadczenia a pozostali będą musieli być przebadani.
Sale Obsługi klientów w Oddziale, Inspektoratach i Biurach Terenowych odwiedziło blisko 52 tys. osób. To świadczenie jest wsparciem dla najuboższych, ale aby je otrzymać należy złożysz wniosek w ZUS, KRUS lub innego organu rentowego i spełnisz określone w ustawie warunki.

- Podstawowym kryterium, które jest wymagane - to mieć ukończone 18 lat, być niezdolnym do samodzielnej egzystencji i posiadać orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, mieszkać na terytorium Polski a łączna kwota świadczeń brutto wypłacana ze środków publicznych nie może przekracza 1 600 zł.- informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego

Jeśli suma otrzymywanych świadczeń finansowanych ze środków publicznych takich jak emerytury, renty lub innego wymienione w ustawie, jest wyższa niż 1100 zł brutto, ale nie przekracza 1600 zł brutto, należy liczyć się z pomniejszeniem dodatku. Wysokość świadczenia uzupełniającego obliczana jest bowiem jako różnica pomiędzy 1600 zł i łączną kwotą przysługujących świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych. W takiej sytuacji obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę".

Orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji jest wymagane obowiązkowo.
Należy pamiętać, że świadczenie 500+ należy się tylko tym, którzy mają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności nie daje uprawnień do tego dodatku. Pobieranie dodatku pielęgnacyjnego, który przysługuje po ukończeniu 75-tego roku życia również nie uprawnia do świadczenia uzupełniającego dla osób niesamodzielnych.
Niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeka się w przypadku stwierdzenia naruszenia sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.
Dokumentem potwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji jest również orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów, wydane przed 1 września 1997 r. przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydane dla celów rentowych lub nierentownych.

Jeśli wniosek zostanie złożony przed 1 grudnia 2019 r. decyzja zostanie wydana w ciągu 60 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności wymaganej do jej wydania, a po tej dacie w ciągu 30 dni również od wyjaśnienia ostatniej niezbędnej okoliczności.

ZUS

Taekwondo
Gruby Benek