• 1
  • 2
  • 3
środa, 02 październik 2019 07:58

Blisko 15 milionów złotych z RPO na aktywizację osób najbardziej potrzebujących z regionu

Napisała
Blisko 15 milionów złotych z RPO na aktywizację osób najbardziej potrzebujących z regionu Wrota Podlasia

Wyrównanie szans życiowych, zwiększenie motywacji i wiary we własne siły osób ubogich, wykluczonych, niepełnosprawnych, pozostających bez pracy. To główne cele 13 projektów, które decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego otrzymały dziś dofinansowanie w wysokości 15 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego.

 

Tytuł projektu: ZAZ – aktywni na słodko

Beneficjent: Fundacja Dialog

Na terenie gminy Piątnica zostanie utworzony Zakład Aktywności Zawodowej, który zatrudni 30 osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Łomży i na terenie powiatu łomżyńskiego. Pod okiem wykwalifikowanej kadry w zakładzie będzie prowadzona produkcja cukierków "krówek" i innych słodyczy. Wartość projektu: 3,4 mln zł. Dofinansowanie: 2,7 mln zł.

---------------------------------------------

Tytuł projektu: Stała ścieżka aktywności

Beneficjent: Humaneo

Celem projektu jest wzrost kompetencji zawodowych 72 osób bezrobotnych, w wieku od 15 lat wzwyż, o niskich kwalifikacjach i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. To mieszkańcy powiatu białostockiego, hajnowskiego, siemiatyckiego i sokólskiego. Skorzystają m.in. poradnictwa psychologicznego i prawnego, pośrednictwa pracy, szkoleń i staży zawodowych. Wartość projektu: 781 tys. zł. Dofinansowanie: 664 tys. zł.

---------------------------------------------

Tytuł projektu: Wsparcie ku lepszej przyszłości

Beneficjent: COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń

Celem projektu jest wsparcie 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatów wysokomazowieckiego, zambrowskiego, łomżyńskiego i kolneńskiego oraz Białegostoku i Łomży. W oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji uczestnicy przejdą szkolenia, staże zawodowe, skorzystają z usług pośrednika pracy. Wartość projektu: 1 mln zł. Dofinansowanie: 881 tys. zł.

---------------------------------------------

Tytuł projektu: Razem ku lepszej przyszłości

Beneficjent: COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń

Projekt skierowany jest do 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatów białostockiego, sokólskiego, hajnowskiego, bielskiego, siemiatyckiego i miasta Białystok. Formą wsparcia dla uczestników będą szkolenia, staże zawodowe, reintegracja indywidualna i grupowa, pośrednictwo pracy. Wartość projektu: 1 mln zł. Dofinansowanie: 881 tys. zł.

---------------------------------------------

Tytuł projektu: Pozytywnie ku lepszej przyszłości

Beneficjent: Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie powiatów suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego, grajewskiego, monieckiego oraz miasta Suwałki. Dzięki reintegracji indywidualnej i grupowej, szkoleniom i stażom zawodowym wrócą do aktywnego życia. Wartość projektu: Wartość projektu: 1 mln zł. Dofinansowanie: 881 tys. zł.

------------------------------------------

Tytuł projektu: Aktywna integracja w powiecie sejneńskim (II)

Beneficjent: Powiat Sejneński

Projekt obejmie wsparciem 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach. Główne zadania to m.in. indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem, warsztaty rozwoju osobistego, reintegracja zawodowa, indywidualne i grupowe spotkania z doradcą zawodowym, trening pracy, szkolenia i staże zawodowe. Wartość projektu: 881 tys. zł. Dofinansowanie: 749 tys. zł.

------------------------------------------

Tytuł projektu: Gotowi do pracy

Beneficjent: Gmina Przerośl

Projekt ma na celu reintegrację społeczno-zawodową 50 osób zamieszkałych w gminach wiejskich Przerośl oraz Wiżajny. W ramach projektu zostaną zrealizowane zadania z zakresu pracy socjalnej oraz aktywnej integracji przy pomocy m.in. psychologa, doradcy zawodowego i innych specjalistów na podstawie diagnozy problemów danego uczestnika. Wartość projektu: 1,4 mln zł. Dofinansowanie: 1,2 mln zł.

-------------------------------------------

Tytuł projektu: Aktywni i kompetentni (I)

Beneficjent: Powiat Sejneński

Celem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych niezbędnych na rynku pracy 50 uczestników z powiatu sejneńskiego. To osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia. Formą wsparcia będą m.in. indywidualne i grupowe spotkania z doradcą zawodowym, kurs aktywnego poszukiwania pracy oraz staże. Wartość projektu: 648 tys. zł. Dofinansowanie: 551 tys. zł.

------------------------------------------

Tytuł projektu: Droga do aktywności

Beneficjent: Rozwiązania Prawne i Biznesowe Spółka z o. o.

W ramach projektu wsparcie otrzyma 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych w Białymstoku, powiecie białostockim, wysokomazowieckim, siemiatyckim, bielskim i hajnowskim. Uczestnicy skorzystają ze szkoleń, kursów i staży zawodowych, pośrednictwa pracy, przejdą reintegrację indywidualną, grupową i zawodową. Wartość projektu: 1 mln zł. Dofinansowanie: 871 tys. zł.

-------------------------------------------

Tytuł projektu: Aktywny może więcej

Beneficjent: Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej 50 osób ubogich lub wykluczonych oraz niepełnosprawnych z terenu Białegostoku, powiatu białostockiego, wysokomazowieckiego, monieckiego, zambrowskiego i hajnowskiego. Przejdą szkolenia, kursy i staże zawodowe, skorzystają z usług pośrednika pracy. Wartość projektu: 1 mln zł. Dofinansowanie: 871 tys. zł.

--------------------------------------------

Tytuł projektu: Aktywni w drodze do sukcesu

Beneficjent: Fundacja Rozwiązania HR

Dzięki projektowi skorzysta 50 osób ubogich lub wykluczonych, biernych zawodowo, zamieszkałych w Łomży, powiecie łomżyńskim, kolneńskim, grajewskim i monieckim. Formą wsparcia będą szkolenia, kursy i staże zawodowe, pośrednictwo pracy. Wartość projektu: 1 mln zł. Dofinansowanie: 871 tys. zł.

-------------------------------------------

Tytuł projektu: Gotowi do zmian na lepsze

Beneficjent: Fundacja Rozwiązania HR

Projekt zakłada wzrost aktywności zawodowej 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Łomży, powiatu łomżyńskiego, kolneńskiego, grajewskiego, monieckiego, zambrowskiego, sokólskiego. Wartość projektu: 1 mln zł. Dofinansowanie 871 tys. zł.

---------------------------------------------

Tytuł projektu: Droga do aktywności II

Beneficjent: Fundacja „Normalna Przyszłość”

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 40 mieszkańców Białegostoku i powiatu białostockiego zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wezmą udział w działaniach aktywizacyjnych (doradztwo życiowe, poradnictwo psychologiczne i prawne, wsparcie rehabilitanta i dietetyka, grupy wsparcia, warsztaty umiejętności społecznych, szkolenia zawodowe, staże i pośrednictwo pracy). Wartość projektu: 586 tys. zł. Dofinansowanie 496 tys. zł.

Wrota Podlasia

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot