• 1
  • 2
  • 3
  • 4
piątek, 04 październik 2019 08:23

Zarząd Województwa Podlaskiego powołał Pełnomocnika ds. osób z niepełnosprawnościami

Napisała

To pierwszy w historii Samorządu Województwa Podlaskiego pełnomocnik, zajmujący się sprawami osób z niepełnosprawnościami. Została nim dr Anna Drabarz z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, która będzie koordynować działania na rzecz zapewnienia realizacji praw takich osób w naszym regionie zgodnie z konwencją ONZ w tej sprawie. Pełnomocnik przedstawił w czwartek (03.10) podczas konferencji prasowej Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

 


Marszałek Kosicki podkreślał, że jako doświadczony prawnik dr Anna Drabarz będzie dużym wsparciem m.in. w opiniowaniu aktów prawnych dotyczących działań na rzecz niepełnosprawnych, a jako osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim trafnie wskaże także ich potrzeby i problemy. 
Marszałek chce, aby jednym z pierwszych miejsc poddanych testowi dostępności był urząd marszałkowski.
- Chcemy się dowiedzieć jakie zmiany należy wprowadzić w naszym urzędzie, aby był bardziej przyjazny wobec osób z niepełnosprawnościami i nie chodzi tylko o osoby na wózku – dodał Artur Kosicki.

Natomiast Anna Drabarz podkreślała, że Podlaskie jest jednym z niewielu województw w Polsce, w którym powołano takiego pełnomocnika.
- To dla mnie bardzo ważny sygnał ze strony samorządu, że tematyka niepełnosprawności jest zauważana - mówiła Anna Drabarz - W naszym województwie jest 150 tys. osób z różnymi niepełnosprawnościami. Ich potrzeby są różne i będziemy aktywnie działać, aby ta dostępność wszelkich możliwych miejsc, imprez, komunikacji była jak największa

 

Pełnomocnik Zarządu ds. Osób z Niepełnosprawnościami będzie zajmowała się m.in. analizą problemów i potrzeb tego środowiska, opiniowaniem projektów aktów prawnych, związanych z prawami osób z niepełnosprawnościami. Będzie też odpowiedzialna za inicjowanie, opiniowanie i współpracę przy opracowywaniu programów dotyczących niepełnosprawnych oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz takich osób. Ponadto, pełnomocnik zajmie się też sprawami związanymi z jeszcze lepszym dostosowaniem urzędu marszałkowskiego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Funkcja ta jest pełniona społecznie.

***
Dr Anna Drabarz

Prawniczka, naukowiec. Specjalizuje się m.in. w prawie antydyskryminacyjnym, prawach ekonomicznych, prawie międzynarodowym i Unii Europejskiej. Od 2010 do 2017 roku doradczyni prawna w agencji pośrednictwa pracy Fundacji Aktywizacja. W latach 2011-2015 członkini Zarządu Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok. Od 2014 do 2016 roku przewodnicząca Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji.

Od 2015 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i Pełnomocnik em Dziekana Wydziału Prawa UwB ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Ambasadorka Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami 2016. Inicjatorka powstania Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami – od 2016 roku prezes zarządu. Odpowiada za kontakty międzynarodowe w zarządzie Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami, które jest członkiem Europejskiego Forum Niepełnosprawności.

Autorka opracowań naukowych, ekspertka i prelegentka w debatach publicznych.

Wrota Podlasia

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

August
McDonald's
Opał klasy PREMIUM
Foto Bajka - Lustra
Zakład stolarski

Najnowsze komentarze