• 1
  • 2
  • 3
środa, 16 październik 2019 09:31

Konferencja w Białowieży - Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych

Napisał
Konferencja w Białowieży - Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych PB

Ponad 100 ekspertów z kraju i zagranicy uczestniczyć będzie w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych". Konferencja odbędzie się siedzibie w Białowieskiego Parku Narodowego w dniach 17 i 18 października 2019 roku.

 

Jest to cykliczne, wspólne przedsięwzięcie Instytutu Nauk Leśnych Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej oraz Instytutu Kronenberga. Współorganizatorami przedsięwzięcia są: marszałek województwa podlaskiego, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, Białowieski Park Narodowy, Starostwo Powiatowe w Hajnówce i Polskie Towarzystwo Agrofizyczne PAN. Wydarzenie jest realizowane przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

To jedyne w Polsce tego typu cykliczne spotkanie naukowców, specjalistów z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, leśników, planistów przestrzennych, przedsiębiorców, samorządowców, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, umożliwiające interdyscyplinarny dialog na temat rozwoju gospodarczego kraju, planowania zintegrowanego z problematyką gospodarowania obszarami przyrodniczo cennymi.

 

W tym roku dyskusja dotyczyć będzie m.in. takich tematów jak: turystyka w strategiach rozwoju regionów, cyfryzacja i nowe technologie w turystyce, turystyka w zrównoważonym leśnictwie, jakość w usługach turystycznych. Zaprezentowane zostaną prawne zagadnienia ochrony obszarów przyrodniczo cennych oraz międzynarodowe rozwiązania w turystyce. Mowa będzie także o znaczeniu rozwoju kadr dla turystyki. Konferencji towarzyszyć będzie VIII Forum Idei Miast Turystycznych "Zrównoważony rozwój a budowanie odpowiedzialności społeczności lokalnej za środowisko naturalne". W programie także IV Gala Finałowa Nagrody Kronenberga "Omne Trinum Perfectum" - Biznes - Środowisko - Dziedzictwo 2019.

 

 

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych" została objęta Patronatami Honorowymi: Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Marszałka Województwa Podlaskiego, Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Rektora Politechniki Białostockiej, Polskiej Organizacji Turystycznej, Polskiej Izby Turystyki i Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

I dzień konferencji - 17 października 2019 (czwartek)

• Sesja I. Inauguracyjna - Zrównoważony rozwój obszarów przyrodniczo cennych.

• Panel ekspertów "Zrównoważony rozwój - imperatyw postępu".

• Sesja II. Turystyka w strategiach rozwoju regionów.

• Sesja III. Cyfryzacja i nowe technologie w turystyce.

• Sesja IV. Turystyka w zrównoważonym leśnictwie.

• Sesja V. Jakość w usługach turystycznych.

• VIII Forum Idei Miast Turystycznych - "Zrównoważony rozwój a budowanie odpowiedzialności społeczności lokalnej za środowisko naturalne"

• IV Gala Finałowa Nagrody Kronenberga "Omne Trinum Perfectum" - Biznes - Środowisko - Dziedzictwo 2019.

 

II dzień konferencji - 18 października 2019 (piątek)

• Sesja VII. Międzynarodowe rozwiązania w turystyce.

• Sesja VIII. Prawne zagadnienia ochrony obszarów przyrodniczo cennych.

• Sesja IX. Zasoby ludzkie w rozwoju turystyki.

PB

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot