• 1
  • 2
  • 3
środa, 16 październik 2019 20:45

Dzień Papieża Jana Pawła II

Napisane przez KR

Corocznie, 16 października, obchodzimy w Polsce Dzień Papieża Jana Pawła II. W hołdzie wielkiemu Polakowi Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił ten dzień. Jest to wyraz szacunku dla autorytetu oraz uznania państwa za nauczanie nas solidarności, odwagi i pokory. Jednocześnie z Dniem Papieża, w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na zwierzchnika Kościoła, obchodzony jest Dzień Papieski.

 

Nie sposób jest nie wspomnieć przy okazji rocznic związanych z Janem Pawłem II o tym, że 16 października 1978 roku arcybiskup krakowski, kardynał Karol Wojtyła, został wybrany na papieża. Wielkie zdumienie owładnęło całym światem, gdyż od 355 lat po raz pierwszy biskupem Rzymu nie został Włoch. Lata pontyfikatu papieża udowodniły, że dokonano bardzo dobrego wyboru, gdyż Jan Paweł II okazał się jednym z najwybitniejszych, szanowanych i uwielbianych zwierzchników Kościoła.

Podczas sprawowania swego posłannictwa papież odbył ponad 100 pielgrzymek. Spotykał się z wybitnymi głowami państw, jak również z ludźmi prostymi i prześladowanymi. Dzięki swojej umiejętności swobodnego komunikowania się z ludźmi, wszędzie był dobrze rozumiany, docierał ze swymi przesłaniami do wszystkich obywateli świata.

Jan Paweł II był pierwszym papieżem, który gościł w Sejmie RP. Pielgrzymki do naszego kraju każdorazowo dawały siłę, wzmacniały wiarę Polaków.
13 maja 1981 roku, podczas audiencji na placu św. Piotra, doszło do zamachu. Papież przeżył i nawet wybaczył Mohametowi Ali Agcy, a wyrazem tego przebaczenia było przyjęcie zamachowca wraz z matką na audiencję.

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku, do końca pełniąc funkcję zwierzchnika Kościoła. Sześciodniowa żałoba, ogłoszona w Polsce, czasowo zażegnała wszelkie kłótnie, polityczne spory, a media skupiały się niemal wyłącznie na osobie papieża.

27 kwietnia 2014 roku Jan Paweł II został ogłoszony świętym Kościoła katolickiego.

Pielgrzymki Jana Pawła II na Suwalszczyznę

Wśród wielu miejsc, które papież odwiedzał podczas pielgrzymek w Polsce była Suwalszczyzna. W 1999 roku, a więc równe 20 lat temu, papież przebywał w klasztorze na półwyspie Wigry. Odwiedził wówczas Sanktuarium w Studzienicznej. Odbywając rejs po jeziorach augustowskich, papież zszedł na brzeg, aby pomodlić się przy obrazie Matki Bożej w kaplicy. Wydarzenie to upamiętnia pomnik papieża, który postawiono w tym miejscu. Na tablicy widnieją słowa, które wówczas wypowiedział: „Byłem tu wiele razy, ale jako papież po raz pierwszy i chyba ostatni”.

Corocznie tysiące pielgrzymów odwiedza to miejsce, aby nieustannie oddawać hołd wielkiemu polskiemu papieżowi. Uczestniczą w nabożeństwach, wystawach, koncertach oraz rajdzie rowerowym szlakiem podróży papieża po Suwalszczyźnie, a także tradycyjnie papieskim szlakiem kajakowym.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot