• 1
  • 2
  • 3
piątek, 01 listopad 2019 08:38

Ocalić od zapomnienia…

Napisane przez KR

Dzień Wszystkich Świętych, który jak co roku przypada 1 listopada, jest dniem zadumy, wspomnień, refleksji i wyciszenia. Odwiedzamy wtedy groby naszych bliskich, aby w ciszy i spokoju móc uczcić pamięć o tych, którzy odeszli.

 

Wszystkich Świętych czy Święto Zmarłych?

Przemijanie i śmierć to nieodłączny element naszej egzystencji. Już od lat Kościół katolicki obchodzi uroczystości Wszystkich Świętych oddając cześć tym, którzy udali się na tamtą stronę oraz przypominając wiernym na ziemi o pieczy, którą sprawują nad nimi Święci. Uroczystość ta wzięła swój początek od kultywowania Najświętszej Maryi Panny - Matki Syna Bożego. Budowano kościoły noszące jej imię oraz powstawały o niej niezliczone pieśni religijne i modlitwy. Następnie pojawił się kult św. Michała Archanioła. Uznaje się, że czczenie świętych rozpoczęło się już od V wieku. Dzień Wszystkich Świętych pojawił się w Anglii w połowie VIII wieku i był obchodzony 1 listopada. Uroczystość ta jest więc już bardzo stara, ma bowiem ponad tysiąc lat. Ma ona przypominać nam o wszystkich Świętych Pańskich, którzy reprezentują Boga. Kościół na pierwszym miejscu stawia Najświętszą Maryję Pannę, po niej miejsce zajmują święci Józef i Jan Chrzciciel, kolejnymi są Apostołowie, a wśród nich czołowe miejsca zajmują Święty Piotr i Paweł.

Dzień Wszystkich Świętych jest często nazywany Świętem Zmarłych. Czy te dwie nazwy są synonimami? Otóż nie. Święto Zmarłych obchodzimy dnia 2 listopada i nazywamy je także Dniem Zadusznym lub „zaduszkami”. Jest to czas, w którym Kościół wspomina wszystkich wiernych zmarłych pokutujących za grzechy w czyśćcu.

Czy w tegoroczny dzień Wszystkich Świętych możemy jeść mięso?

W tym roku dzień Wszystkich Świętych, który jest dniem ustawowo wolnym od pracy, przypada w piątek. Powszechnie wiadomo, że w piątki katolików obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania potraw mięsnych. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły. Kodeks prawa kanonicznego opisuje w kanonie 1251, że „wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu, należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość”. Zgodnie z tym zapisem, chociaż 1 listopada jest w kalendarzu piątkiem, to wyjątkowo wolno nam w ten dzień jeść mięso.
Aby więc tradycji stała się zadość, we Wszystkich Świętych udajmy się na cmentarz, aby odwiedzić groby naszych bliskich, zapalmy znicz i zostawmy symboliczny kwiatek oraz pomódlmy się w ciszy za dusze naszych zmarłych krewnych czy przyjaciół.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot