Wydrukuj tę stronę
piątek, 01 listopad 2019 13:59

„Żywa lekcja historii” w augustowskiej komendzie

Napisała
„Żywa lekcja historii” w augustowskiej komendzie KPP Augustów

W związku z 100 rocznicą powołania do życia Policji Państwowej, w augustowskiej komendzie odbyła się „Żywa Lekcja Historii”, w której uczestniczyli uczniowie oraz policjanci. Zajęcia przeprowadzone zostały przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej Policji Państwowej ’39.

 

W Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie, dnia 30.10 odbyła się niecodzienna lekcja historii. Uczniowie Augustowskiego Centrum Edukacyjnego oraz policjanci, mieli okazję zapoznać się z historią Policji Państwowej. Spotkanie zostało przeprowadzone przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej Policji Państwowej ’39. Rekonstruktorzy opowiadali o dziejach Policji Państwowej okresu międzywojennego oraz historycznej rekonstrukcji z zakresu policyjnego umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia. Zebrani goście mogli między innymi dowiedzieć się, jakie mundury nosili funkcjonariusze Policji Państwowej oraz jakim sprzętem na co dzień się posługiwali. Rekonstruktorzy opowiedzieli również o obowiązujących w tamtych czasach zasadach przyjęcia do Policji Państwowej oraz o utworzeniu Policji Kobiecej.

Na zakończenie I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie, podinsp.Tomasz Kuprewicz, podziękował Grupie Rekonstrukcji Historycznej Policji Państwowej ’39, za przeprowadzoną lekcję historii i propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat formacji. Komendant zwrócił się również do młodych ludzi i zachęcał ich, aby w przyszłości wstąpili w policyjne szeregi.

KPP Augustów