• 1
  • 2
wtorek, 05 listopad 2019 10:11

Świetlica w Małych Raczkach

Napisała
Świetlica w Małych Raczkach GOK w Raczkach

Zaprzyjaźnione Stowarzyszenie Małoraczkowiacy znad Rospudy realizuje operację pod tytułem- Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarze Pojezierza Suwalsko- Augustowskiego poprzez budowę Świetlicy- stanicy wodnej nad Rospudą przeznacoznej na użytek publiczny.

 

 Celem operacji jest aktywizacja miejscowej ludności, wyrównanie szans w rozwoju kulturalnym i turystycznym mieszkańców wsi poprzez budowę świetlicy stanicy wodnej nad Rospudą – ogólnodostępnego miejsca spotkań mieszkańców regionu i odwiedzających turystów, a także stworzenie możliwości do poznania, promowania oraz obcowania z pięknym dziedzictwem kulturowym jak i przyrodniczym regionu (związanym przede wszystkim z rzeką Rospudą).

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU MORSKIEGO I RYBACKIEGO

GOK w Raczkach

Gruby Benek
Taekwondo