• 1
  • 2
  • 3
czwartek, 07 listopad 2019 09:33

Perspektywy rozwoju Kanału Augustowskiego

Napisała
Perspektywy rozwoju Kanału Augustowskiego UM Augustów

Podczas dwudniowej konferencji, rozpoczętej 5 listopada w Augustowie dyskutowano o inicjatywie wpisania Kanału Augustowskiego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Spotkanie odbyło się w 180. rocznicę otwarcia żeglugi na Kanale.

 

Kanał Augustowski jest transgranicznym zabytkiem budownictwa wodnego z pierwszej połowy XIX wieku. Budowę rozpoczęto w 1824 roku, która przerwana została wybuchem powstania listopadowego. Ostatecznie budowę ukończono w 1838 roku. Wybudowanie jednej śluzy zajmowało około dwóch lat, a w pracach brało udział od 5 do 7 tysięcy osób. Pierwszy wniosek o wpisanie Kanału na Listę UNESCO złożono w 2006 roku, który został zawieszony w 2011roku.

- Zachowanie dziedzictwa Kanału Augustowskiego dla przyszłych pokoleń jest naszą koniecznością - powiedział burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk. – Mam nadzieję, że dzisiejsza konferencja będzie istotnym etapem podjęcia ostatecznej decyzji o wpisaniu Kanału na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – dodał burmistrz.

Jednym z ważniejszych postulatów zgłoszonych podczas konferencji było wprowadzenie „Programu dla Kanału Augustowskiego” do strategicznych dokumentów województwa podlaskiego.

Uczestnicy spotkania w czasie drugiego dnia w Grodnie omówili założenia wspólnego dokumentu związanego z podjęciem wieloobszarowych działań na rzecz wpisania Kanału Augustowskiego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Postulaty wyrażone w dokumencie dotyczyły postępowania o wznowienie wniosku, podjęcia zintensyfikowanych działań na rzecz ochrony przyrodniczej i kulturowej wspierającej dziedzictwo Polski i Białorusi.

W spotkaniu udział wzięli Jerzy Wcisła - Senator RP, Ałła Fiodorowa - Konsul Generalny Republiki Białorusi w Białymstoku, przedstawiciele ambasady polskiej w Mińsku, przedstawiciele władz z obwodu grodzieńskiego, Wiesława Burnos i Marek Malinowski - członkowie Zarządu Województwa, Starosta Augustowski, Burmistrz Lipska i Wójtowie powiatu augustowskiego a także przedstawiciele branży turystycznej m.in. PIT, AOT .

Organizatorem konferencji było Miasto Augustów we współpracy z samorządami powiatu augustowskiego oraz LGD „Kanał Augustowski”. Konferencja odbyła się pod Patronatem honorowym prof. Magdaleny Gawin, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz JE Władimira Czuszewa - Ambasadora Białorusi w Polsce.

UM Augustów

 

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot