• 1
  • 2
  • 3
poniedziałek, 11 listopad 2019 13:06

Jak ważny jest adres pobytu chorego na zwolnieniu lekarskim

Napisała
Jak ważny jest adres pobytu chorego na zwolnieniu lekarskim ZUS

Gdy chorujemy, zazwyczaj korzystamy ze zwolnienia lekarskiego. Pamiętajmy by podczas wizyty u lekarza podać aktualne miejsce przebywania w czasie absencji chorobowej . Jeśli zmiana adresu pobytu nastąpi w trakcie niezdolności do pracy mamy obwiązek poinformować o tym pracodawcę i ZUS w ciągu 3 dni od tej zmiany.

 

Zdarza się, że w trakcie zwolnienia potrzebujemy opieki innych osób i wyjeżdżamy na okres leczenia do rodziny, dlatego lekarz na zwolnieniu powinien wpisać adres, pod którym będziemy przebywać w trakcie orzeczonej niezdolności do pracy. W przypadku, gdy podczas niedyspozycji zdrowotnej zmieniamy miejsce pobytu, powinniśmy poinformować o tym swojego pracodawcę oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 3 dni od wystąpienia tej okoliczności. Jeżeli nie dopełnimy tego obowiązku, Zakład wysyłając korespondencję uzna, że trafiła pod prawidłowy adres i została doręczone skutecznie. Wskazanie faktycznego miejsca pobytu w czasie absencji chorobowej umożliwi także przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich. Jest to bardzo istotne, bo nasza nieusprawiedliwiona nieobecność w domu w trakcie kontroli może być przyczyną odebrania prawa do zasiłku chorobowego.

- Kontrolę wykorzystywania zwolnień lekarskich ma prawo przeprowadzić nie tylko Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale również uprawniony pracodawca. Taka kontrola może być wykonywana przez płatnika składek, który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. Pracodawca może skontrolować swojego ubezpieczonego, któremu wypłaca wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, zasiłek chorobowy, opiekuńczy czy świadczenie rehabilitacyjne. Sprawdzenie może dotyczyć zarówno pracowników jak i innych ubezpieczonych, na przykład osoby wykonującej pracę na podstawie umowy zlecenia. Kontrola polega na zweryfikowaniu czy chory podczas zwolnienia wykorzystuje je prawidłowo, tzn. stosuje się do zaleceń lekarza, a nie np. pracuje, remontuje mieszkanie, czy wykonuje inne prace, które mogłyby wydłużyć powrót do zdrowia.- informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

ZUS

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot