• 1
  • 2
  • 3
wtorek, 12 listopad 2019 12:43

Promocja książki o dziejach Lipska

Napisała
Promocja książki o dziejach Lipska Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie

10 listopada 2019 r. w Lipsku miała miejsce promocja książki „Nadbiebrzański gród. Dzieje Lipska”, przygotowanej pod redakcją Adama Czesława Dobrońskiego a wydanej przez Towarzystwo Przyjaciół Lipska.

 

Promocja została świetnie zaplanowana i tak samo przeprowadzona przez Prezesa i Wiceprezesa Towarzystwa Przyjaciół Lipska – Monikę Kobeldzis i Agnieszkę Boruch, Izabelę Wróbel z Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury oraz gospodarza miasta, Burmistrza Lipska, Lecha Łempickiego.
Wszystkie wymienione osoby wraz z prof. Dobrońskim, Konradem Skokowskim i Jarosławem Wróblem, jako zespół redakcyjny, doprowadzili do sfinalizowania prac nad nową publikacją o dziejach Lipska. Nawiązuje ona do monografii z 1980 r., którą uaktualnia i uzupełnia.
Na promocję przybyli prawie wszyscy autorzy poszczególnych rozdziałów, poza już wymienionymi – Jan Snopko, Jan Jerzy Milewski, Barbara Tarasewicz.
Podzielili się oni refleksjami o dziejach grodu nad Biebrzą przy wypełnionej do ostatniego miejsca sali lipskiego ośrodka kultury. Długa kolejka oczekujących na podpisanie książek była okazją do wymiany aktualnych informacji na temat historii Lipska i okolic. Zainteresowanych przeszłością własnej małej ojczyzny nie brakowało a książki rozchodziły się jak przysłowiowe „ciepłe bułeczki”.

Prezentację kolejnych rozdziałów publikacji uświetnił zespół śpiewaczy „Lipsk” pod kierownictwem Barbary Tarasewicz. Oryginalne, odtworzone z pietyzmem, stroje członkiń zespołu i przede wszystkim śpiewane a’capella stare regionalne pieśni spotkały się ze zrozumiałym aplauzem publiczności.

Promocji towarzyszyła wystawa „Fotopodróże w czasie i przestrzeni”, będąca pokłosiem warsztatów fotograficznych. W ich ramach mieszkańcy Lipska odnaleźli stare fotografie a uczestnicy projektu ożywili te ujęcia, powtarzając je w realiach XXI wieku.

Organizatorom gratulujemy zwieńczenia dzieła wymagającego wiele pracy oraz udanej promocji. Dziękujemy za zaproszenie i z przyjemnością zabieramy się za lekturę nowego opracowania dziejów Lipska nad Biebrzą .

Źródło: Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie

 

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot