• 1
  • 2
sobota, 16 listopad 2019 10:51

Zatrzymania na granicy

Napisane przez RED
Źródło: www.podlaska.policja.gov.pl Źródło: www.podlaska.policja.gov.pl

Sześć osób w tym czterech czynnych funkcjonariuszy służby celno-skarbowej pełniących służbę na jednym z drogowych przejść granicznych zatrzymali funkcjonariusze Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów oraz funkcjonariusze Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na polecenie Prokuratury Okręgowej w Białymstoku.

 

Wielomiesięczna praca operacyjna funkcjonariuszy Podlaskiego Wydziału Terenowego Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów oraz funkcjonariuszy Wydziału do walki z Korupcją KWP w Białymstoku doprowadziła do zgromadzenia materiałów wskazujących na funkcjonowanie na jednym z drogowych przejść granicznych (woj. podlaskie) zorganizowanej grupy przestępczej w skład której wchodzili funkcjonariusze służby celno-skarbowej oraz osoby trudniące się przemytem.

Działania członków grupy polegały na umożliwieniu przemytu na teren kraju ponadnormatywnych  ilości wyrobów akcyzowych bez polskich znaków akcyzy.
Zgromadzony materiał dowodowy dał podstawę Prokuraturze Okręgowej w Białymstoku do wszczęcia śledztwa i zatrzymania podejrzanych. Prokurator przedstawił zatrzymanym łącznie 26 zarzutów obejmujących kierowanie i działanie w zorganizowanej grupie przestępczej w skład której wchodzili także obywatele innego państwa, wręczanie i przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za naruszenie przepisów prawa oraz niedopełnianie obowiązków służbowych polegające na odstępowaniu od kontroli celno-skarbowej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

W toku wykonanych czynności zabezpieczono na poczet przyszłych kar gotówkę w walucie polskiej, w dolarach amerykańskich oraz w Euro w łącznej kwocie ponad 60 000 zł.
W zatrzymaniu brało udział blisko 40 funkcjonariuszy Biura Inspekcji Wewnętrznej Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy KWP w Białymstoku.
Sprawa ma charakter rozwojowy.

Źródło: www.podlaska.policja.gov.pl

Gruby Benek
Taekwondo