• 1
  • 2
  • 3
sobota, 23 listopad 2019 21:15

Rocznica urodzin gen. bryg. Władysława Liniarskiego

Napisane przez ŁK

Dzisiaj przypada 122. rocznica urodzin gen. bryg. Władysława Liniarskiego, Komendanta Okręgu Białystok ZWZ-AK, od 2017 roku patrona 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. "Mścisław" był wspominany w Warszawie, Białymstoku, Osowcu i Orzyszu.

 

W przededniu rocznicy dowódca brygady płk Sławomir Kocanowski wspólnie z prezesem Okręgu Białystok Światowego Związku Żołnierzy AK mjr. Czesławem Chociejem złożyli wiązankę pod tablicą pamiątkową przy ul. Liniarskiego w Białymstoku. W sobotę, podczas szkoleń poligonowych w Osowcu i Orzyszu, odbyły się apele poświęcone pamięci "Mścisława". Wartę przy grobie gen. Liniarskiego na Cmentarzu Powązkowskim wystawili słuchacze kursu oficerskiego AGRYKOLA z 1 Podlaskiej Brygady OT oraz 3 Podkarpackiej Brygady OT.

 Gen. bryg. Władysław Liniarski ps. "Mścisław"

Władysław Liniarski urodził się 23 listopada 1897 r. w miejscowości Gustawów – Małachów (dzisiaj województwo śląskie, wówczas gubernia kielecka). Służbę wojskową rozpoczął w maju 1919 r. Podczas kampanii wrześniowej walczył m.in. w bitwie nad Bzurą. W styczniu 1940 r. rozpoczął działalność konspiracyjną w Związku Walki Zbrojnej, a od października 1940 r. działał w strukturach ZWZ Okręgu Białystok, a następnie został jego Komendantem. Pełnił tę funkcję najdłużej w całej strukturze ZWZ-AK.

W warunkach konspiracji szczególną uwagę zwracał na zachowanie dyscypliny wśród żołnierzy. „Dowódca, który patrzy jak jego żołnierze rabują, staje się mimo woli przywódcą i hersztem szajki zbójeckiej[...], który wypełniając w imieniu Rzeczypospolitej wyrok dopuszcza się przy tym kradzieży lub też wykonuje wyrok po bestialsku, a nie po żołniersku, obniża autorytet armii i czyni straszliwą szkodę moralną narodowi” - pisał w rozkazie "Mścisław".

Po rozwiązaniu AK budował struktury Armii Krajowej Obywateli. W lipcu 1945 r. zatrzymany przez UB. Skazany został na karę śmierci, ostatecznie zamienioną na 10 lat więzienia. Wyszedł na wolność w 1954 roku będąc w złym stanie zdrowia. Zamieszkał w Warszawie, gdzie pracował do 1968 roku, kiedy to przeszedł na emeryturę. Organizował życie kombatanckie integrując byłych żołnierzy Armii Krajowej.

Zmarł 12 kwietnia 1984 roku. Został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (pośmiertnie) i Złotym Krzyżem Zasługi.

Decyzją ministra obrony narodowej z 1 marca 2017 r. 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej nosi imię Władysława Liniarskiego. W sierpniu 2017 r. "Mścisław" został mianowany przez Prezydenta RP na stopień generała brygady.

 

Łukasz Wilczewski

 

 

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot