• 1
  • 2
wtorek, 26 listopad 2019 09:36

Wielkie sprzątanie Augustowa

Napisała
Wielkie sprzątanie Augustowa Marek Węgrzynowicz, Nadleśnictwo Augustów

Organizując od około 30 lat różne formy sprzątania terenów leśnych można stracić wiarę w osiągniecie założonego celu. Tymczasem w niedzielę 24 listopada w Augustowie wydarzyło się coś co przywraca nadzieję.

 

Z inicjatywy Grupy Młodzi dla Augustowa (młodzież aspirująca do roli Młodzieżowej Rady Miasta), odbyło się „Wielkie sprzątanie Augustowa”, obejmujące tereny leśne w granicach miasta.

Można by tu wystawić śliczną laurkę organizatorom i wszystkim instytucjom wspomagającym za ofiarność i sprawność organizacyjną, ale najważniejszym aspektem wydarzenia był masowy ( ok. 300 osób) udział ochotników – i wyłącznie ochotników. Nikt nie został tu przyprowadzony z polecenia szefa, pani wychowawczyni czy dyrektora szkoły. Czy to młodzież licealna, czy rodziny z dziećmi, czy augustowscy seniorzy, wszyscy przyszli nad Necko bo chcieli tu być, uprzątnąć posezonowe śmiecie i zamanifestować wolę utrzymania nieskalanych walorów przyrodniczych i krajobrazowych augustowskich lasów. Mówiąc krótko – z potrzeby serca. A jeśli w pracę wkłada się serce to i efekty były imponujące – i te doraźne (kontener zebranych śmieci), i te długofalowe w postaci zaistnienia społecznej potrzeby posiadania czystego, pięknego i przyjaznego ludziom otoczenia.

Z radością przyjęliśmy deklarację ciągłej, cyklicznej współpracy przy utrzymaniu czystości lasu, zwłaszcza że niemal dwa nasze leśnictwa zawierają się w granicach administracyjnych miasta.

Dziękujemy. Nadleśnictwo Augustów

Gruby Benek
Taekwondo