• 1
  • 2
piątek, 29 listopad 2019 19:19

Wyniki Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020

Napisała
Wyniki Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 UM Augustów

 W piątek, 29 listopada ogłoszone zostały wyniki V edycji Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego.

 

Mieszkańcy Augustowa zadecydowali, że w 2020 roku zrealizowane zostanie 5 projektów:

1. Serce na mapie Augustowa – 909 głosów

Projekt polega na zakupie 8 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) i instalacji w miejscach publicznych.

- szacunkowy koszt zadania wynosi: 95 000,00 zł.

2. Activity Park – Śródmieście - 647 głosów

Projekt polega na budowie placu zabaw dla dzieci z 7 urządzeniami oraz budowie siłowni plenerowej wyposażonej w 6 urządzeń.

- szacunkowy koszt zadania wynosi: 194 500,00 zł.

3. Sterylizacja 2020 – 487 głosów

Projekt polega na sfinansowaniu zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich.

- szacunkowy koszt zadania wynosi: 50 000,00 zł.

4. Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci ,,Ustronie przy Kanale” -280 głosów

Projekt polega na zakupie i motażu 8 urządzeń siłowni zewnętrznej oraz 1 urządzenia placu zabaw dla dzieci.

- szacunkowy koszt zadania wynosi: 87 800,00 zł.

5. Doposażenie siłowni zewnętrznej ,,Osiedle Koszary” w urządzenia dla osób z niepełnosprawnością na wózkach - 118 głosów

Projekt polega na doposażeniu istniejącej siłowni zewnętrznej w 3 urządzenia dla osóbz niepełnosprawnością na wózkach.

- szacunkowy koszt zadania wynosi 39 622,00 zł.

W piątej edycji ABO zagłosowało rekordowe 4161 uprawnionych osób, z czego oddano 37 głosów nieważnych. Najchętniej głosowali mieszkańcy w wieku do 25 lat (27,10% wszystkich głosujących) oraz w wieku 36-49 lat (25,30% głosujących). Podobnie jak w poprzednich edycjach zdecydowana większość mieszkańców (aż 91,00%) oddała głos za pośrednictwem strony www.zmieniamy.augustow.pl.

 

WYNIKI AUGUSTOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020

1. Serce na mapie Augustowa – 909 głosów

Projekt polega na zakupie 8 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) i instalacji w miejscach publicznych.

- szacunkowy koszt zadania wynosi: 95 000,00 zł.

2. Activity Park – Śródmieście - 647 głosów

Projekt polega na budowie placu zabaw dla dzieci z 7 urządzeniami oraz budowie siłowni plenerowej wyposażonej w 6 urządzeń.

- szacunkowy koszt zadania wynosi: 194 500,00 zł.

3. Budowa ciągu pieszo – rowerowego w pasie powiatowej drogi miejskiej nr 2563 B ul. Wypusty od skrzyżowania z ul. Konwaliową do skrzyżowania z ul. Torfową – 573 głosy

Projekt polega na utworzeniu ciągu pieszo – rowerowego na odcinku ok. 275 m od ul. Torfowej do ul. Konwaliowej.

- szacunkowy koszt zadania wynosi: 300 000,00 zł.

4. Sterylizacja 2020 – 487 głosów

Projekt polega na sfinansowaniu zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich.

- szacunkowy koszt zadania wynosi: 50 000,00 zł.

5. ,,AKTYWNE BORKI” Teren rekreacyjno – sportowo – wypoczynkowy dzielnicy BORKI – 461 głosów

Projekt polega na wykonaniu utwardzonej drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi oraz budowę infrastruktury rekreacyjnej.

- szacunkowy koszt zadania wynosi: 379 880,00 zł.

6. Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci ,,Ustronie przy Kanale” -280 głosów

Projekt polega na zakupie i motażu 8 urządzeń siłowni zewnętrznej oraz 1 urządzenia placu zabaw dla dzieci.

- szacunkowy koszt zadania wynosi: 87 800,00 zł.

7. Linarium na Borkach – 258 głosów

Projekt polega na wyposażeniu terenu rekreacyjnego przy tzw. plaży Bielnik w Linarium ze zjeżdżalnią wraz z 4 urządzeniami placu zabaw.

- szacunkowy koszt zadania wynosi: 395 000,00 zł.

8. 3 koncerty – Rock, Hip Hop, Disco Polo – 121 głosów

Projekt polega na organizacji 3 koncertów różnych gatunków muzycznych. Artystów wybiorą mieszkańcyw internetowym głosowaniu.

- szacunkowy koszt zadania wynosi: 180 000,00 zł.

9. Doposażenie siłowni zewnętrznej ,,Osiedle Koszary” w urządzenia dla osóbz niepełnosprawnością na wózkach - 118 głosów

Projekt polega na doposażeniu istniejącej siłowni zewnętrznej w 3 urządzenia dla osób z niepełnosprawnością na wózkach.

- szacunkowy koszt zadania wynosi 39 622,00 zł.

10. Augustowska Łąka Kwietna – 66 głosów

Projekt polega na utworzeniu łąki kwietnej w pasie drogowym prowadzącym do Amfiteatru oraz na plażę POSTiW.

- szacunkowy koszt zadania wynosi: 45 000,00 zł.

11. Odnowa zieleni w parku przy Rynku Zygmunta Augusta – 53 głosy

Projekt polega na założeniu w parku nowych trawników w miejscach zdegradowanych, nieporośniętych trawą obszarów.

- szacunkowy koszt zadania wynosi: 100 000,00 zł.

12. Siłownia zewnętrzna w dzielnicy Limanowskiego – 40 głosów

Projekt polega na wybudowaniu siłowni zewnętrznej przy bulwarze nad Kanałem Bystrym.

- szacunkowy koszt zadania wynosi: 31 953,00 zł.

13. Augustowski Mural – 38 głosów

Projekt polega na wykonaniu artystycznego muralu na ścianie miejskiego budynku.

- szacunkowy koszt zadania wynosi: 25 000,00 zł.

14. Tyrolka – 37 głosów

Projekt polega na zakupie i montażu urządzenia do zjazdu na linie na odległość ok. 30 m przy ul. Zarzecze w okolicahc Amfiteatru.

- szacunkowy koszt zadania wynosi: 44 500,00 zł.

15. Augustowskie Rowerowe Stacje Serwisowe - 36 głosów

Projekt polega na zakupie i instalacji 3 samoobsługowych stacji napraw rowerów wyposażonych w podstawowe narzędzia i akcesoria.

- szacunkowy koszt zadania wynosi: 16 400,00 zł.

 

UM Augustów

Gruby Benek