• 1
  • 2
środa, 18 grudzień 2019 10:24

SONDowAnie kandydatów na podoficerów

Napisała
SONDowAnie kandydatów na podoficerów DWOT

W ubiegły weekend zakończyła się pierwsza edycja kursu podoficerskiego SONDA prowadzonego przez 1 Podlaską Brygadę OT. Do egzaminów, które otwierają drogę awansu na stopień kaprala, przystąpiło 64 kandydatów z trzech brygad OT.

 

SONDA to akronim od nazwy Szkoła Niższych Dowódców Armii Krajowej, która powstała w 1944 roku. Celem SONDY jest zagospodarowanie potencjału żołnierzy OT, pozyskanie i odpowiednie wyszkolenie kadry podoficerskiej WOT.
Projekt łączy kilka ciekawych doświadczeń, oprócz Szkoły Niższych Dowódców AK, także model kształcenia podoficerskiego z USA, polskie doświadczenia oraz obecne potrzeby Wojska Polskiego. Kurs został opracowany zgodnie z obowiązującymi od 2019 r. standardami kształcenia podoficerów w Siłach Zbrojnych RP, a także uwzględnia specyfikę WOT, a więc dostosowany jest do ochotniczego charakteru służby Terytorialsów.

Kandydaci na podoficerów muszą posiadać wykształcenie średnie, być niekaranymi, ukończyć szkolenie podstawowe lub wyrównawcze, zaliczyć test sprawności fizycznej oraz posiadać pozytywną opinię służbową. Dodatkowe punkty można uzyskać za wyróżnienia zdobyte podczas służby lub działalność społeczną.

O przyjęcie na kurs starało się 92 szeregowych pełniących służbę w 1 Podlaskiej Brygadzie OT. Komisja zakwalifikowała 55 żołnierzy. W podlaskiej edycji kursu uczestniczyło też 5 żołnierzy 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady OT.

Inauguracja SONDY odbyła się 2 września. Zajęcia przygotowywali oraz prowadzili podoficerowie. Szkolenia odbywały się w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Kandydaci realizowali też samokształcenie w oparciu o platformę e-learningową.

Do dwudniowego egzaminu, prowadzonego przez instruktorów z Centrum Szkolenia WOT, stanęło 64 żołnierzy z trzech brygad OT: 1 Podlaskiej (51 kandydatów), 2 Lubelskiej (9 kandydatów) oraz 8 Kujawsko-Pomorskiej (4 kandydatów). Egzamin zdało 56 żołnierzy, w tym 44 z Podlasia.

Żołnierze będą mianowani na pierwszy stopień podoficerski przez dowódców macierzystych jednostek. Druga edycja SONDY planowana jest w kwietniu przyszłego roku.

SONDA to kurs podoficerski skierowany wyłącznie do żołnierzy niezawodowych. Jest dopełnieniem całej struktury szkoleniowej WOT, wpisując się pomiędzy funkcjonujące już szkolenia szeregowych oraz kandydatów na
oficerów w ramach kursu Agrykola.

Źródło: 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej

Taekwondo
Gruby Benek