• 1
  • 2
  • 3
środa, 18 grudzień 2019 15:28

Czy zima zaskoczy augustowskich drogowców? Zapytaliśmy dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie

Napisane przez KR

Już za kilka dni oficjalnie zagości u nas zima. Oficjalnie, bowiem 22 grudnia nastąpi kalendarzowy początek tej pory roku. Czy wraz z nią pojawi się również zimowa aura? Mróz i śnieg potrafią stworzyć naprawdę piękne widoki. Jednak biały puch i marznące mżawki, tworzące na ulicach „ślizgawki”, są utrapieniem dla kierowców oraz drogowców. Czy zima zaskoczy augustowskich zarządców dróg? O tym rozmawialiśmy z panem Danielem Hiero, dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie.

 

Zbliża się zima. Często słyszymy, że zaskakuje ona drogowców. Kto odpowiada za odśnieżanie dróg i chodników w Augustowie?

Za zimowe utrzymanie dróg odpowiada właściwy zarządca dla danej kategorii drogi czy ulicy. Na terenie Augustowa mamy wszystkie możliwe kategorie ulic:
- krajowe – zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
- wojewódzkie - zarządzane przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich
- powiatowe - zarządzane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
- gminne (miejskie) - zarządzane przez Urząd Miejski w Augustowie
- drogi i ulice wewnętrzne, za utrzymanie których odpowiada właściciel nieruchomości np. spółdzielnia mieszkaniowa, zarządca lub administrator, np. KODREM, prywatne firmy, którym wspólnoty zlecają administrowanie albo same wspólnoty mieszkaniowe. Z kolei za zimowe utrzymanie chodników, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z reguły odpowiada właściciel posesji, do której chodnik przylega.

Jakim sprzętem Państwo dysponujecie, aby usuwać ewentualne skutki zimy?

Już w październiku rozstrzygnęliśmy przetarg na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu w tym sezonie zimowym. W jego wyniku został zakontraktowany głównie sprzęt niezbędny do odśnieżania ponad 420 km dróg zamiejskich i ulic na terenie miasta Lipsk w łącznej liczbie 20 szt. ( w tym równiarki samojezdne, ciągnik kołowe z pługami i samochody ciężarowe z pługami do odśnieżania i pługopiaskarki do zwalczania śliskości).

Ponadto dysponujemy własnym sprzętem:

- pługopiaskarka (na samochodach ciężarowych) – 3 szt.
- ciągnik kołowy z pługiem odśnieżnym lemieszowym tylnym lub wirnikowym przednim – 1 szt.
- posypywarka na pojeździe typu pick-up – 1 szt.
Jest on dysponowany do odśnieżania i zwalczania śliskości na ulicach powiatowych w Augustowie o łącznej długości ponad 40 km oraz do zwalczania śliskości na drogach zamiejskich.

Mamy również podpisane umowy na sukcesywne dostawy materiałów do zwalczania śliskości:
- sól niezbrylająca – 400 ton
- piasek – 500 ton.

A zasoby ludzkie? Ilu pracowników przydziela się do odśnieżania podczas obfitych opadów?

Dysponujemy pracownikami (kierowcami), którzy obsługują posiadany sprzęt oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych do innych czynności z tym związanych, np. odśnieżania obiektów mostowych, przejść dla pieszych itp. Z uwagi na to, że dodatkowo mamy podpisane umowy z podmiotami wyłonionymi w przetargu, podczas obfitych opadów możemy zlecać wykonanie części prac tym podmiotom i korzystać z ich zasobów ludzkich.

Czy zdarzyło się, że w Augustowie zima Państwa kiedyś zaskoczyła, że nie byliście na ten moment dobrze przygotowani?

Nie zdarzyło się abyśmy nie byli gotowi do podejmowania stosownych działań. Pamiętać jednak należy, że w szczególności, w zależności od kategorii drogi, obowiązują różne standardy zimowego utrzymania. Inne standardy obowiązują na drogach krajowych, inne na drogach wojewódzkich, a jeszcze inne na drogach powiatowych czy miejskich. Z nich wynika w jakim czasie i w jaki sposób podejmowane mają być stosowne działania. Ponadto pamiętać należy, że działania służby drogowej mają na celu jedynie łagodzenie skutków zimy, a nie ich całkowitą likwidację. W każdej sytuacji drogowej należy dostosować prędkość i technikę jazdy do panujących warunków.

Jakie są obowiązki mieszkańców w kwestii odśnieżania?

Przede wszystkim do mieszkańców należy zimowe utrzymanie, tj. odśnieżanie i zwalczanie śliskości na chodnikach przylegających do ich posesji.

Dziękujemy za rozmowę.

Dziękuję.

1 komentarz

  • Link do komentarza wef środa, 18 grudzień 2019 16:21 napisane przez wef

    Dobrze, że mają "zasoby ludzkie" do podejmowania "stosownych czynności" tj. odśnieżania i "zwalczania śliskości" dróg oraz "obiektów mostowych". Nieodśnieżenie i nieodlodzenie byłoby czynnością niestosowną i niewykorzystaniem zasobów ludzkich. Normalnie, po polsku nie można? To tak jak "na dzień dzisiejszy", czyli dziś, dzisiaj, teraz. Są słowa jak pracownicy itd. Naprawdę można pisać bez urzędniczęgo zadęcia.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot