Wydrukuj tę stronę
niedziela, 22 grudzień 2019 15:44

Światło, które daje moc…

Napisane przez RED

Prezes NIK Marian Banaś przyjął od harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju. Tegoroczne hasło międzynarodowej sztafety brzmi: „Światło, które daje moc”. Daje moc, bo rozświetla, łączy, zachęca do czynienia dobra i pomaga wypełniać służbę.  Dziękując harcerzom za tę piękną inicjatywę Prezes NIK odwołał się do Chrystusa - źródła pokoju i miłości, a także wolności i poczucia bezpieczeństwa. W uroczystości wzięło udział kierownictwo NIK - Prezesowi towarzyszyli wiceprezesi Małgorzata Motylow, Tadeusz Dziuba i Marek Opioła oraz dyrektor generalny Andrzej Styczeń.

 

Betlejemskie Światło Pokoju - z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem – rozpoczęło swoją drogę 15 grudnia br. w Zakopanem. Harcerze odebrali je wczoraj rano od słowackich skautów na Krzeptówkach. Już dzisiaj przywieźli Światło do Najwyższej Izby Kontroli, żeby wręczyć Prezesowi NIK Marianowi Banasiowi. 
– Po raz 29 niesiemy Betlejemskie Światło Pokoju – Światło Chrystusa, które rozświetla serca ludzi, które nas umacnia – mówił podczas uroczystości w NIK przedstawiciel Związku Harcerstwa Polskiego.

Prezes NIK Marian Banaś podkreślił wagę misji jaką wypełniają harcerze, niosąc Betlejemskie Światło Pokoju dla wszystkich: - Nic tak ludzkości nie jest potrzebne jak pokój, miłość i Chrystus, źródło prawdziwej wolności, prawdziwego poczucia bezpieczeństwa – zaznaczył Prezes NIK. Serdecznie podziękował harcerzom za ich inicjatywę niesienia Światła a tym samym umacniania innych w pokonywaniu samych siebie, w otwieraniu się na innych, zwłaszcza w tym pięknym i ważnym czasie Narodzenia Pańskiego.
Tegoroczne hasło sztafety  „Światło, które daje moc…” zaczerpnięte jest z przesłania Papieża Jana Pawła II z czerwca 1979 r.: „Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry, mocą tej wiary, nadziei i miłości świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej, która pomaga nam podejmować ów wielki dialog z człowiekiem i światem na naszym etapie dziejów – dialog z człowiekiem i światem, zakorzeniony w dialogu z Bogiem samym: z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym – dialog zbawienia”.

Te słowa papieża Polaka wypowiedziane 40 lat temu na krakowskich Błoniach stały się tegoroczną inspiracją dla harcerzy, którzy Betlejemskie Światło Pokoju - dające moc - przekażą w kościołach, szkołach, szpitalach i domach pomocy. Trafi ono do urzędników, nauczycieli, lekarzy, robotników czy pracowników służb mundurowych. Pojedzie do Prezydenta RP, Parlamentu i Rządu, do instytucji centralnych. Przekroczy granice z Białorusią, Rosją i Ukrainą, popłynie statkiem Zawiszą Czarnym do Szwecji.
Na zakończenie uroczystości, Prezes NIK Marian Banaś, wiceprezesi Małgorzata Motylow, Tadeusz Dziuba i Marek Opioła oraz dyrektor generalny Andrzej Styczeń życzyli harcerzom spokojnych, zdrowych, wesołych Świat Bożego Narodzenia.

 

Źródło: NIK