• 1
  • 2
piątek, 27 grudzień 2019 10:23

Współpraca WOT z Aeroklubem Białostockim

Napisane przez ŁW

W ubiegłym tygodniu na lotnisku Krywlany podpisana została notatka uzgodnień pomiędzy władzami Aeroklubu Białostockiego a dowódcą 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dokument został podpisany przez Prezesa Zarządu, Dyrektora Aeroklubu Białostockiego oraz dowódcę 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Podpisanie odbyło się w obecności oficerów Dowództwa WOT, na czele z gen. dyw. Wiesławem Kukułą, oraz żołnierzy trzech brygad OT, którzy w dniach 16-19 grudnia przechodzili na Krywlanach szkolenie specjalistyczne ze współdziałania z wojskowymi statkami powietrznymi.

 

Dokument zakłada m.in. organizowanie i prowadzenie wspólnych szkoleń oraz udostępnienie bazy szkoleniowej w zakresie obsługi bezzałogowych statków powietrznych oraz szkolenia radiooperatorów lotnictwa i korespondencji lotniczej.

W istocie dokument formalizuje współpracę pomiędzy brygadą i aeroklubem, której początki sięgają października 2018 roku. Na obiektach lotniska odbyły się już szkolenia z prowadzenia korespondencji radiowej z załogami statków powietrznych, wyboru i oznaczenia lądowisk oraz praktycznego desantowania ze śmigłowca i podejmowania personelu. Infrastruktura lotniska była też wykorzystywana podczas współdziałania żołnierzy 1 Podlaskiej Brygady OT i 12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina.

Możliwość wykorzystania przestrzeni powietrznej lotniska będzie też istotna dla procesu podtrzymywania uprawnień operatorów bezzałogowców Flyeye. W 1 Podlaskiej Brygadzie OT znajduje się zestaw złożony z czterech platform powietrznych (samolotów).

Podpisany dokument przyczynia się do zdobywania i podnoszenia umiejętności żołnierzy, które są ważne zarówno z punktu widzenia działań wojskowych, jak i zarządzania kryzysowego (np. w czasie akcji  poszukiwawczych).

 por. Łukasz Wilczewski

 

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot